Rubas dienas centra aktivitātes vasarā

Rubas dienas centra vasara iesākās 3.jūnijā ar bērnu priekiem un smiekliem pagasta sporta laukumā, kur kopā ar kultūras nama vadītāju un sporta organizatori tika rīkoti “Bērnu svētki”. Bērni piedalījās gan sportiskās aktivitātēs, gan radošās nodarbībās.

19.jūnijā gan lieli, gan mazi dienas centra apmeklētāji devās uz SAC “Ruba”, kur kopā ar aprūpes centra iedzīvotājiem ielīgojām vasaras Saulgriežus. Lasījām Jāņu zāles, pinām vainagus, gatavojām dekorus ar kuriem izrotājām istabas, cepām pīrāgus. Pēc labi padarīta darba ēdām pašceptos pīrāgus, Jāņu sieru un gājām rotaļās.

 

Kā katru vasaru, arī šogad bērniem organizējām diennakts nometni. Tā notika 13. un 14.augustā.  Piedalījās bērni no Rubas, Vadakstes un Jaunauces pagastiem. Šogad nometne notika Jaunauces pagastā. Nometnes laikā apmeklējām Jaunauces muižas parku un muižu gida pavadībā. Muižā bērni iepazinās ar ēku un vēsturi, kā arī piedalījās praktiskās nodarbībās. Veica laboratorijas darbus sešdesmito gadu fizikas, ķīmijas kabinetā. Notika fizkultūras stunda, kurā bērni iepazinās ar sešdesmito gadu sporta inventāru, piemēram, granātu. Mākslas nodarbības laikā visi iejutās mākslinieka lomā. Bērni nometnē apgleznoja akmeņus, orientējās pa Jaunauces pagastu, spēlēja spēles.

No septembra atsāksim regulāras iknedēļas nodarbības gan pieaugušajiem (trešdienās no pl. 11.00), gan bērniem (pirmdienās no pl. 16.00).
Uz tikšanos Rubas dienas centrā!

Sagatavoja: Sarmīte Bergholca
Saldus novada p/a “Sociālais dienests”
Rubas pagasta sociālā darbiniece