Kontakti

Adrese Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Tālr. +371 63881666
Fakss +371 63824955
E-pasts socialais.dienests@saldus.lv
Rekvizīti Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Reģ. Nr. 90002119731
AS "SEB banka", UNLALV2X, konts LV15UNLA0050018431454

Darba laiks Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00-12.00  13.00-18.00 8.00-12.00  13.00-18.00
Otrdiena 8.00-12.00  13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00  13.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00  13.00-17.00 8.00-12.00  13.00-15.00
Piektdiena 8.00-12.00  13.00-16.00

Vadība
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Direktore Ina Behmane ina.behmane@saldus.lv 29462913
Direktores vietniece Sindija Maulica sindija.maulica@saldus.lv 27843301
Administratīvā - saimnieciskā nodaļa
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vecākā grāmatvede Aija Dziedātāja aija.dziedataja@saldus.lv 28361366
Grāmatvede Guna Ipse guna.ipse@saldus.lv 28361366
Grāmatvede Jautrīte Karlevica jautrite.karlevica@saldus.lv 28361366
Lietvede Dace Sērmolīte dace.sermolite@saldus.lv 63881666, 29239717
Lietvede Linda Fridrihsone linda.fridrihsone@saldus.lv 63881666, 29239717
Saimniecības daļas vadītājs Artis Čunka
Autovadītājs Arnis Kļava
Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (Saldus pilsētā)
Sociālās palīdzības daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Santa Dižgalve santa.dizgalve@saldus.lv 20203194
Sociālās palīdzības organizatore Gunta Peterlevica gunta.peterlevica@saldus.lv 26542029
Sociālās palīdzības organizatore Inga Pastare inga.pastare@saldus.lv 29273405
Pieaugušo atbalsta daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Inta Vanaga inta.vanaga@saldus.lv 25636861
Sociālā darbiniece Gunta Konuševska gunta.konusevska@saldus.lv 25636217
Ģimenes atbalsta daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Eva Līpiņa eva.lipina@saldus.lv 27843327
Sociālā darbiniece Līga Andrušēvica liga.andrusevica@saldus.lv 26169823
Sociālā darbiniece Agrita Sleže agrita.sleze@saldus.lv 26144915
Sociālā darbiniece Inga Ķempele inga.kempele@saldus.lv 29249430
Sociālā darbiniece Antra Jansone antra.jansone@saldus.lv 25637077
Psiholoģe Kristīne Šķērstiņa kristine.skerstina@saldus.lv 29372842
Psiholoģe Estere Birziņa
Psiholoģe Gunda Pūce
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Mūzikas terapeite Liene Ventere 29401255
Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū
Adrese: Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā pedagoģe Aiga Pelca aiga.pelca@saldus.lv 28648840
Sociālā pedagoģe Anita Hļevicka anita.hlevicka@saldus.lv 28648840
Interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga 28648840
Apkopēja Ingūna Rutkovska 28648840
Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (pagastos)
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Nodaļas vadītāja Gundega Bolšteina gundega.bolsteina@saldus.lv 26606958
Ezeres pagasts
Adrese: Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Madara Mūrniece madara.murniece@saldus.lv 29118598 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Trešdienās, Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Santa Grandberga 20286824
Jaunauces pagasts
Adrese: “Liepas-20”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202 Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Dzidra Jaksta
Jaunlutriņu pagasts
Adrese: Tautas nams, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00, Otrdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Aprūpētāja dienas centrā Gita Dumpe 25772412
Kursīšu pagasts
Adrese: Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-16.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Madara Mūrniece madara.murniece@saldus.lv 29118598 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Dina Voldiņa
Lutriņu pagasts
Adrese: “Pasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 63823706, 29159343 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Sociālās palīdzības organizatore Elita Austere elita.austere@saldus.lv 20283626 Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā pedagoģe dienas centrā Maija Broka maija.broka@saldus.lv 20240447
Novadnieku pagasts
Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 63807495, 22026128 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00, Otrdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā pedagoģe dienas centrā Maija Broka maija.broka@saldus.lv 20240447
Nīgrandes pagasts
Adrese: Ventas iela 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 63864202, 26383857 Pirmdienās, Trešdienās 8.00-12.00 13.00-16.00
Aprūpētāja dienas centrā Laila Viežauska 20287185
Adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 63842670, 20222936 Pirmdienās, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Pampāļu pagasts
Adrese: “Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Madara Mūrniece madara.murniece@saldus.lv 29118598 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Inga Melnbārde 25628652
Rubas pagasts
Adrese: “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Baiba Ķepalaite 27808656
Saldus pagasts
Adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālās palīdzības organizatore Elita Austere elita.austere@saldus.lv 63839380, 20283626 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
Sociālā darbiniece Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Ceturtdienās 8.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Anna Roga
Šķēdes pagasts
Adrese: Skolas iela 11, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Aprūpētāja dienas centrā Inese Ādiņa
Vadakstes pagasts
Adrese: “Krāces-2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Aprūpētāja dienas centrā Saule Freiberga 26600169
 Zaņas pagasts
Adrese: Zaņas skola, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 26383857 Otrdienās 8.00-12.00 13.00-14.00
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 20222936 Otrdienās 8.00-12.00 13.00-14.00
Aprūpētāja dienas centrā Inta Miceika 28351670
 Zirņu pagasts
Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Amats Vārds, uzvārds E-pasts/ adrese Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
Aprūpētāja dienas centrā Dace Zegnere Bērzu iela 4, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Adrese: “Kurzemītes pamatskola”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Mēneša 1.un 3.ceturtdienā 9.00-12.00 13.00-15.00
Zvārdes pagasts
Adrese: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Pirmdienās, Trešdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja Maira Saulīte maira.saulite@saldus.lv 27842636
Sociālā darbiniece Madara Zgirska madara.zgirska@saldus.lv 27822944
Apmācības speciāliste Sandra Dīcmane 27822944
Apmācības speciāliste Agrita Rimkus 27822944
Apmācības speciāliste Sarmīte Jonaite 27822944
Apmācības speciālists Kaspars Zeltābols 27822944
Mūzikas pulciņa vadītāja Aivita Ārniece 27822944
Aprūpētāja Gunta Kvaste 27822944
Sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši”
Adrese: Melioratoru iela 9, “Namiķi”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa gunta.abolina@saldus.lv 29720455
Aprūpētāja Janina Reinholde 25426990
Aprūpētāja Sandra Grauduma 25426990
Aprūpētāja Rita Šķirinska 25426990
Aprūpētāja Inga Bula 25426990
Aprūpētāja Iveta Rutkovska 25426990
Apkopēja Daiga Vāce 25426990
Sociālās aprūpes centrs “Ābeles”
Adrese: “Ābeles”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
SAC "Ābeles" abeles@saldus.lv 63831235
Vadītāja Sarmīte Kušniruka sarmite.kusniruka@saldus.lv 25428390
Medmāsa, aprūpētājas 63831136