Kontakti

Adrese Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Tālr. +371 63881666
Fakss +371 63824955
E-pasts socialais.dienests@saldus.lv
Rekvizīti Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Reģ. Nr. 90002119731
AS "SEB banka", UNLALV2X, konts LV15UNLA0050018431454

Darba laiks Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00-12.00  13.00-18.00 8.00-12.00  13.00-18.00
Otrdiena 8.00-12.00  13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00  13.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00  13.00-17.00 8.00-12.00  13.00-15.00
Piektdiena 8.00-12.00  13.00-16.00

Vadība
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Direktore Ina Behmane ina.behmane@saldus.lv 29462913
Direktores vietniece Sindija Maulica sindija.maulica@saldus.lv 27843301
Administratīvā - saimnieciskā nodaļa
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vecākā grāmatvede Aija Dziedātāja aija.dziedataja@saldus.lv 28361366
Grāmatvede Guna Ipse guna.ipse@saldus.lv 28361366
Grāmatvede Jautrīte Karlevica jautrite.karlevica@saldus.lv 28361366
Lietvede Dace Sērmolīte dace.sermolite@saldus.lv 63881666, 29239717
Lietvede Linda Fridrihsone linda.fridrihsone@saldus.lv 63881666, 29239717
Saimniecības daļas vadītājs Artis Čunka
Autovadītājs Arnis Kļava
Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (Saldus pilsētā)
Sociālās palīdzības daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Santa Dižgalve santa.dizgalve@saldus.lv 20203194
Sociālās palīdzības organizatore Gunta Peterlevica gunta.peterlevica@saldus.lv 26542029
Sociālās palīdzības organizatore Inga Pastare inga.pastare@saldus.lv 29273405
Pieaugušo atbalsta daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Inta Vanaga inta.vanaga@saldus.lv 25636861
Sociālā darbiniece Ilze Ševele ilze.sevele@saldus.lv 25636217
Ģimenes atbalsta daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Līga Andrušēvica liga.andrusevica@saldus.lv 26169823
Sociālā darbiniece Inga Ķempele inga.kempele@saldus.lv 29249430
Sociālā darbiniece Gunta Konuševska gunta.konusevska@saldus.lv 27843327
Sociālā darbiniece Antra Jansone antra.jansone@saldus.lv 25637077
Psiholoģe Kristīne Šķērstiņa kristine.skerstina@saldus.lv 29372842
Daudzfunkcionālais centrs “Jumis”
Adrese: Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja-sociālā darbiniece Agrita Sleže agrita.sleze@saldus.lv 26144915
Sociālā pedagoģe Aiga Pelca aiga.pelca@saldus.lv 28648840
Sociālā pedagoģe Anita Hļevicka anita.hlevicka@saldus.lv 28648840
Interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga anita.sternberga@saldus.lv 28648840
Mūzikas terapeite Liene Ventere liene.ventere@saldus.lv 29401255
Psiholoģe Kristīne Šķērstiņa kristine.skerstina@saldus.lv 29372842
Sociālā rehabilitētāja Ginta Edolfa 26486675
Aprūpētāja-dežurante Sarmīte Jonaite 26486675
Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (pagastos)
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Nodaļas vadītāja Gundega Bolšteina gundega.bolsteina@saldus.lv 26606958
Ezeres pagasts
Adrese: Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Madara Mūrniece madara.murniece@saldus.lv 29118598 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Trešdienās, Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā rehabilitētāja Santa Grandberga santa.grandberga@saldus.lv 20286824
Jaunauces pagasts
Adrese: “Liepas-20”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202 Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722
Sociālā rehabilitētāja Dzidra Jaksta dzidra.jaksta@saldus.lv
Jaunlutriņu pagasts
Adrese: Tautas nams, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Santa Dižgalve santa.dizgalve@saldus.lv 20203194 Katra mēneša otrā un ceturtā otrdienā 8.30-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Trešdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša otrā ceturtdienā 9.00-12.00
Sociālā rehabilitētāja Inese Ādiņa inese.adina@saldus.lv 26399473
Kursīšu pagasts
Adrese: Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-16.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Daiga Rībena daiga.ribena@saldus.lv 25764360 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā rehabilitētāja Dina Voldiņa dina.voldina@saldus.lv 25628652
Lutriņu pagasts
Adrese: “Pasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Marta Laizāne marta.laizane@saldus.lv 20283626 Ceturtdienās
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Ceturtdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša pirmā ceturtdienā 9.00-12.00
Sociālā rehabilitētāja Gita Dumpe gita.dumpe@saldus.lv 25772412
Novadnieku pagasts
Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 63807495, 22026128 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-15.00, Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā pedagoģe dienas centrā Maija Broka maija.broka@saldus.lv 20240447
Nīgrandes pagasts
Adrese: Ventas iela 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 63864202, 26383857 Pirmdienās, Trešdienās 8.00-12.00 13.00-16.00
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 20222936
Sociālā rehabilitētāja Laila Viežauska laila.viezauska@saldus.lv 20287185
Adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 63842670, 20222936 Pirmdienās, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 26383857
Pampāļu pagasts
Adrese: “Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Daiga Rībena daiga.ribena@saldus.lv 25764360 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā pedagoģe dienas centrā Maija Broka maija.broka@saldus.lv 20240447
Rubas pagasts
Adrese: “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202
Sociālā rehabilitētāja Baiba Ķepalaite baiba.kepalaite@saldus.lv 27808656
Saldus pagasts
Adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Marta Laizāne marta.laizane@saldus.lv 20283626 Pirmdienās
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Pirmdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša ceturtā ceturtdienā 9.00-12.00
Sociālā rehabilitētāja Gita Dumpe gita.dumpe@saldus.lv 25772412 Ceturtdienās
Aprūpētāja dienas centrā Anna Roga
Šķēdes pagasts
Adrese: Skolas iela 11, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālās palīdzības organizatore Gunta Peterlevica gunta.peterlevica@saldus.lv 26542029 Katra mēneša otrā un ceturtā Trešdienā 8.30-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Otrdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša trešā ceturtdienā 9.00-12.00
Sociālā rehabilitētāja Inese Ādiņa inese.adina@saldus.lv 26399473
Vadakstes pagasts
Adrese: “Krāces-2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722
Sociālā rehabilitētāja Saule Freiberga saule.freiberga@saldus.lv 26600169
 Zaņas pagasts
Adrese: Zaņas skola, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 26383857 Otrdienās 8.00-12.00 13.00-14.00
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 20222936 Otrdienās 8.00-12.00 13.00-14.00
Aprūpētāja dienas centrā Inta Miceika inta.miceika@saldus.lv 28351670
 Zirņu pagasts
Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Amats Vārds, uzvārds E-pasts/ adrese Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 22026128 Mēneša 1.un 3.ceturtdienā 9.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Dace Zegnere Bērzu iela 4, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Adrese: “Kurzemītes pamatskola”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 22026128 Mēneša 1.un 3.ceturtdienā 13.00-15.00
Zvārdes pagasts
Adrese: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Trešdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 22026128 Trešdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja Maira Saulīte maira.saulite@saldus.lv 27842636
Sociālā darbiniece Madara Zgirska madara.zgirska@saldus.lv 27822944
Radošo nodarbību vadītāja Ina Brigzna 27822944
Mūzikas pulciņa vadītāja Aivita Ārniece 27822944
Aprūpētāja-rehabilitētāja Gunta Kvaste 27822944
Specializētās darbnīcas
Adrese: Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja Maira Saulīte maira.saulite@saldus.lv 27842636
Rehabilitētāja-apmācības speciāliste Agrita Rimkus agrita.rimkus@saldus.lv 20289712
Apmācības speciāliste Linda Kislina 20289712
Apmācības speciālists Kaspars Zeltābols 20289712
Sociālais nams
Adrese: Melioratoru iela 9, “Namiķi”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa gunta.abolina@saldus.lv 29720455
Sociālā rehabilitētāja Inga Bula inga.bula@saldus.lv 25426990
Aprūpētāja Rita Šķirinska 25426990
Aprūpētāja Agrita Karlevica 25426990
Aprūpētāja Iveta Rutkovska 25426990
Aprūpētāja Daiga Vāce 25426990
Aprūpētāja Sandra Grauduma 25426990
Sociālās aprūpes centrs “Ābeles”
Adrese: “Ābeles”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
SAC "Ābeles" abeles@saldus.lv 63831235
Vadītāja Sarmīte Kušniruka sarmite.kusniruka@saldus.lv 25428390
Sociālā darbiniece Sandra Vernava sandra.vernava@saldus.lv 26576362
Medmāsa, aprūpētājas 63831136