Kontakti

Adrese Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Tālr. +371 63881666
Fakss +371 63824955
E-pasts socialais.dienests@saldus.lv
Rekvizīti Saldus novada p/a "Sociālais dienests", Reģ. Nr. 90002119731
AS "SEB banka", UNLALV2X, konts LV15UNLA0050018431454

Darba laiks Iedzīvotāju pieņemšanas laiks
Pirmdiena 8.00-12.00  13.00-18.00 8.00-12.00  13.00-18.00
Otrdiena 8.00-12.00  13.00-17.00
Trešdiena 8.00-12.00  13.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-12.00  13.00-17.00 8.00-12.00  13.00-15.00
Piektdiena 8.00-12.00  13.00-16.00

Vadība
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Direktore Ina Behmane ina.behmane@saldus.lv 29462913
Direktores vietniece Sindija Maulica sindija.maulica@saldus.lv 27843301
Administratīvā - saimnieciskā nodaļa
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vecākā grāmatvede Aija Dziedātāja aija.dziedataja@saldus.lv 28361366
Grāmatvede Guna Ipse guna.ipse@saldus.lv 28361366
Grāmatvede Jautrīte Karlevica jautrite.karlevica@saldus.lv 28361366
Lietvede Dace Sērmolīte dace.sermolite@saldus.lv 63881666, 29239717
Lietvede Linda Fridrihsone linda.fridrihsone@saldus.lv 63881666, 29239717
Saimniecības daļas vadītājs Artis Čunka
Autovadītājs Arnis Kļava
Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (Saldus pilsētā)
Sociālās palīdzības daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Santa Dižgalve santa.dizgalve@saldus.lv 20203194
Sociālās palīdzības organizatore Gunta Peterlevica gunta.peterlevica@saldus.lv 26542029
Sociālās palīdzības organizatore Inga Pastare inga.pastare@saldus.lv 29273405
Pieaugušo atbalsta daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Inta Vanaga inta.vanaga@saldus.lv 25636861
Sociālā darbiniece Ilze Ševele ilze.sevele@saldus.lv 25636217
Ģimenes atbalsta daļa
Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā darbiniece Līga Andrušēvica liga.andrusevica@saldus.lv 26169823
Sociālā darbiniece Gunta Konuševska gunta.konusevska@saldus.lv 27843327
Sociālā darbiniece Agrita Sleže agrita.sleze@saldus.lv 26144915
Sociālā darbiniece Inga Ķempele inga.kempele@saldus.lv 29249430
Sociālā darbiniece Antra Jansone antra.jansone@saldus.lv 25637077
Psiholoģe Kristīne Šķērstiņa kristine.skerstina@saldus.lv 29372842
Psiholoģe Estere Birziņa
Psiholoģe Gunda Pūce
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Mūzikas terapeite Liene Ventere 29401255
Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū
Adrese: Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Sociālā pedagoģe Aiga Pelca aiga.pelca@saldus.lv 28648840
Sociālā pedagoģe Anita Hļevicka anita.hlevicka@saldus.lv 28648840
Interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga 28648840
Apkopēja Ingūna Rutkovska 28648840
Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (pagastos)
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Nodaļas vadītāja Gundega Bolšteina gundega.bolsteina@saldus.lv 26606958
Ezeres pagasts
Adrese: Parka iela 4G, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Madara Mūrniece madara.murniece@saldus.lv 29118598 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Trešdienās, Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Santa Grandberga 20286824
Jaunauces pagasts
Adrese: “Liepas-20”, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202 Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722
Aprūpētāja dienas centrā Dzidra Jaksta
Jaunlutriņu pagasts
Adrese: Tautas nams, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Santa Dižgalve santa.dizgalve@saldus.lv 20203194 Katra mēneša otrā un ceturtā otrdienā 8.30-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Trešdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša otrā ceturtdienā 9.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Inese Ādiņa 26399473
Kursīšu pagasts
Adrese: Kalna iela 7, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3890
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-16.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Daiga Rībena daiga.ribena@saldus.lv 25764360 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Aprūpētāja dienas centrā Dina Voldiņa
Lutriņu pagasts
Adrese: “Pasta māja”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Marta Laizāne marta.laizane@saldus.lv 20283626 Ceturtdienās
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Ceturtdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša pirmā ceturtdienā 9.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Gita Dumpe 25772412
Novadnieku pagasts
Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 63807495, 22026128 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-15.00, Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā pedagoģe dienas centrā Maija Broka maija.broka@saldus.lv 20240447
Nīgrandes pagasts
Adrese: Ventas iela 2, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3899
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 63864202, 26383857 Pirmdienās, Trešdienās 8.00-12.00 13.00-16.00
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 20222936
Aprūpētāja dienas centrā Laila Viežauska 20287185
Adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV-3898
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 63842670, 20222936 Pirmdienās, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 26383857
Pampāļu pagasts
Adrese: “Pumpuriņi”, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV-3882
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dace Daugele dace.daugele@saldus.lv 26394054 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Daiga Rībena daiga.ribena@saldus.lv 25764360 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Simona Homčenko simona.homcenko@saldus.lv 26656559 Ceturtdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā pedagoģe dienas centrā Maija Broka maija.broka@saldus.lv 20240447
Rubas pagasts
Adrese: “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV-3894
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00, Ceturtdienās 8.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202
Aprūpētāja dienas centrā Baiba Ķepalaite 27808656
Saldus pagasts
Adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Marta Laizāne marta.laizane@saldus.lv 20283626 Pirmdienās
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Pirmdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša ceturtā ceturtdienā 9.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Gita Dumpe 25772412 Ceturtdienās
Aprūpētāja dienas centrā Anna Roga
Šķēdes pagasts
Adrese: Skolas iela 11, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālās palīdzības organizatore Gunta Peterlevica gunta.peterlevica@saldus.lv 26542029 Katra mēneša otrā un ceturtā Trešdienā 8.30-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Santa Arāja santa.araja@saldus.lv 26187131 Otrdienās
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Inga Siliņa inga.silina@saldus.lv 29159343 Katra mēneša trešā ceturtdienā 9.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Inese Ādiņa 26399473
Vadakstes pagasts
Adrese: “Krāces-2”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Aina Klaipa aina.klaipa@saldus.lv 29394202 Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-17.00
Sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca sarmite.bergholca@saldus.lv 26186722
Aprūpētāja dienas centrā Saule Freiberga 26600169
 Zaņas pagasts
Adrese: Zaņas skola, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Dagnija Elere dagnija.elere@saldus.lv 26383857 Otrdienās 8.00-12.00 13.00-14.00
Sociālā darbiniece Daiva Deļišina daiva.delisina@saldus.lv 20222936 Otrdienās 8.00-12.00 13.00-14.00
Aprūpētāja dienas centrā Inta Miceika 28351670
 Zirņu pagasts
Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Amats Vārds, uzvārds E-pasts/ adrese Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Otrdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 22026128 Mēneša 1.un 3.ceturtdienā 9.00-12.00
Aprūpētāja dienas centrā Dace Zegnere Bērzu iela 4, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3853
Adrese: “Kurzemītes pamatskola”, Būtnāri, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 22026128 Mēneša 1.un 3.ceturtdienā 13.00-15.00
Zvārdes pagasts
Adrese: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis Pieņemšana
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām Inese Auziņa inese.auzina@saldus.lv 20248905 Pirmdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Ķeķe dace.keke@saldus.lv 27883721 Trešdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Sociālā darbiniece sociālās palīdzības jautājumos Līga Januševska liga.janusevska@saldus.lv 22026128 Trešdienās 9.00-12.00 13.00-15.00
Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”
Adrese: Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja Maira Saulīte maira.saulite@saldus.lv 27842636
Sociālā darbiniece Madara Zgirska madara.zgirska@saldus.lv 27822944
Apmācības speciāliste Linda Kislina 27822944
Apmācības speciāliste Agrita Rimkus 27822944
Apmācības speciālists Kaspars Zeltābols 27822944
Mūzikas pulciņa vadītāja Aivita Ārniece 27822944
Aprūpētāja Gunta Kvaste 27822944
Sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši”
Adrese: Melioratoru iela 9, “Namiķi”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
Amats Vārds, uzvārds E-pasts Tālrunis
Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa gunta.abolina@saldus.lv 29720455
Aprūpētāja Sandra Grauduma 25426990
Aprūpētāja Rita Šķirinska 25426990
Aprūpētāja Inga Bula 25426990
Aprūpētāja Iveta Rutkovska 25426990
Apkopēja Daiga Vāce 25426990
Sociālās aprūpes centrs “Ābeles”
Adrese: “Ābeles”, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861
SAC "Ābeles" abeles@saldus.lv 63831235
Vadītāja Sarmīte Kušniruka sarmite.kusniruka@saldus.lv 25428390
Medmāsa, aprūpētājas 63831136