Par ēdienu porciju piegādes nodrošināšanu Saldus novada bērniem

31. marta Saldus novada domes sēdē, saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, nolēma, ka no 1. aprīļa tiek nodrošināta ēdiena porciju (2,00 euro apmērā/dienā) piegāde Saldus novada bērnu ēdināšanai ģimenēm, kurās ar Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” lēmumu ir noteikts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku.

Ēdiena porciju nepiešķir brīvdienās vai svētku dienās un nepiešķir par bērnu, kurš turpina apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Ēdienu porciju piegāde tiek veikta bērna deklarētajā dzīvesvietā.