Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā

31. marta Saldus novada domes sēdē, saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, nolēma piešķirt vienreizēju pabalstu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā 15,00 eiro apmērā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārizglītojošā skolā mācības no 1. līdz 12. klasei un kuram dzīvesvieta ir deklarēta Saldus novadā. Pabalsts tiks piešķirts bez materiālās situācijas izvērtēšanas, pārskaitot uz iesniegumā norādītās personas kredītiestādes konta numuru. Pabalsts tiks izmaksāts par laika periodu no 13.03.2020. līdz 14.04.2020.

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu jāiesniedz līdz 17.04.2020. Saldus novada p/a “Sociālais dienests”, Slimnīcas ielā 3A, Saldū (iemetot pastkastītē) vai attālinātajās klientu pieņemšanas vietās pagastos, vai sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@saldus.lv

Iesnieguma veidlapu skatīt šeit.

Iesnieguma veidlapas novietotas arī pie ieejas “Sociālā dienestā” Saldū un pagastos.