“Ienāc – pajautā!”

No 14. marta līdz 20. martam Saldus novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” aicina interesentus uz atvērto durvju dienām

“IENĀC – PAJAUTĀ!”

Saldū, Slimnīcas ielā 3A

17. martā pl. 11.00

Diskusija ar Saldus novada deputātiem

17. martā

no pl. 9.00-13.00

Konsultācijas par sociālo palīdzību
18. martā

no pl. 13.00-17.00

Konsultācijas par sociālo palīdzību
18. martā

no pl. 14.00-16.00

Tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem ar ģimenēm ar bērniem

Sociālās aprūpes centrā ”Ābeles”, Lutriņu pagastā, “Ābelēs”

14. martā pl. 10.00

Iepazīšanās ar aprūpes centra telpām, sarunas ar darbiniekiem par pakalpojumu.

Aprūpes centra apmeklējumam pieteikties pie sociālās darbinieces I.Vanagas, klātienē Saldū, Slimnīcas ielā 3A, 8. kab., vai zvanot t.: 25636861

Dienas aprūpes centrā “Saulespuķe”, Saldū, Slimnīcas ielā 3

17. martā pl. 10.00-16.00 Novusa turnīrs “Saulespuķe pret Rūķiem”
17. martā

no pl. 10.00-16.00

Sociālās dzīvojamās mājas “Rūķīši” apmeklētājiem, kuri nespēlē novusu, iespēja piedalīties dienas aprūpes centra organizētajās nodarbībās
19. martā

no pl. 14.00-16.00

Pieredzes apmaiņas pasākums ar viesiem no Ģimenes atbalsta dienas centra

Ģimenes atbalsta dienas centrā, Saldū, Skrundas ielā 5

18. martā

no pl. 13.00-18.00

Dienas centra telpu apskate; sarunas ar darbiniekiem pie tējas galda; iespējas uzspēlēt galda spēles; radošā darbnīca (darbošanās filcēšanas tehnikā); prezentācija “Kas notiek dienas centrā”; iepazīstināšana ar vecāku izglītošanas grupu programmām “Bērnu emocionālā audzināšana” un “Ceļvedis audzinot pusaudzi”

Ezeres pagastā, Parka ielā 4G (dienas centra telpās)

18. martā pl. 10.00

Iepazīšanās ar dienas centra telpām, tikšanās ar darbiniekiem, prezentācija par pieejamiem pakalpojumiem, konsultācijas par sociālo palīdzību

Jaunauces pagastā, “Liepas-20” (dienas centra telpās)

18. martā

no pl. 9.00-11.00

Iepazīšanās ar dienas centra telpām, tikšanās un sarunas ar darbiniekiem, par pieejamiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību

Jaunlutriņu pagastā, “Tautas namā” (dienas centra telpās)

17. martā

no pl. 14.00-16.30

Iepazīšanās ar dienas centra telpām, tikšanās ar darbiniekiem, prezentācija par pieejamiem pakalpojumiem, konsultācijas par sociālo palīdzību. Nobeigumā  pavasarīga radošā nodarbība

16. martā pl. 10.00

Iepazīšanās ar dienas centra telpām, tikšanās ar darbiniekiem, prezentācija par pieejamiem pakalpojumiem, konsultācijas par sociālo palīdzību.

Kursīšu pagastā, Kalna ielā 7 (dienas centra telpās)

16. martā pl. 10.00   Iepazīšanās ar dienas centra telpām, tikšanās ar darbiniekiem, prezentācija par pieejamiem pakalpojumiem, konsultācijas par sociālo palīdzību.

Lutriņu pagastā, Kultūras namā, Skolas ielā 1A

17. martā pl. 14.00

Sociālā darba speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, prezentācija par pieejamajiem pakalpojumiem, konsultācijas par sociālo palīdzību, diskusija

Lutriņu pagastā, “Pasta mājā” (dienas centra telpās)

18. martā

no pl. 10.00-14.00

Iepazīšanās ar dienas centra telpām, tikšanās ar darbiniekiem, informācija par pieejamiem pakalpojumiem

Nīgrandes pagastā, Ventas ielā 2

18. martā

no pl. 8.00-12.00

Tikšanās un sarunas ar sociālo darbinieku par pieejamiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību

Nīgrandes pagastā, Burtnieku ielā 6-2 (dienas centra telpās)

18. martā

no pl. 15.00-17.00

Dienas centra telpu apskate, tikšanās ar darbiniekiem, sarunas par pieejamiem pakalpojumiem un dienas centra aktivitātēm

Nīgrandes pagasta “Kalnos”, Kalna ielā 2

19. martā

no pl. 8.00-12.00

Tikšanās un sarunas ar sociālo darbinieku par pieejamiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību

Novadnieku pagastā, “Mežvidos” (dienas centra telpās)

18. martā pl. 10.00

Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem.

Pēc nodarbības sarunas ar darbinieku par piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību

19. martā pl. 10.00 Lasītāju klubiņa tikšanās – Skaļā lasīšana
20. martā pl. 10.00 Radošā darbnīca

Pampāļu pagastā, “Pumpuriņos” (dienas centra telpās)

16. martā pl. 14.00

Darbs grupā “pozitīvās sadarbības veicināšana”.

Pēc nodarbības sarunas ar darbiniekiem par piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību

Rubas pagastā, “Kamenītēs”

16. martā

no pl. 16.00-18.00

Radošā nodarbība bērniem un vecākiem.

Pēc nodarbības sarunas ar darbinieku par piedāvātajiem pakalpojumiem

18. martā pl.11.00 Radošā nodarbība pieaugušajiem.

Pēc nodarbības sarunas ar darbinieku par piedāvātajiem pakalpojumiem

Saldus pagastā, Vienības ielā 15/17 (dienas centrā telpās)

16. martā pl. 13.00 Konsultācijas par sociālo palīdzību
19. martā pl. 11.00 Tikšanās ar sociālo darbinieku, sarunas par pieejamiem pakalpojumiem, atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem
20. martā pl. 14.00 Iepazīšanās ar dienas centra telpām, aktivitātēm, pieejamiem pakalpojumiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām

Šķēdes pagastā, Skolas ielā 11 (dienas centra telpās)

19. martā pl. 11.00

Tikšanās un sarunas ar sociālo darbinieku, par pieejamiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību.

Radošā nodarbība visiem interesentiem “Raušu sadraudzība”

Vadakstes pagastā, “Krāces-2” (dienas centra telpās)

16. martā

no pl. 9.00-11.00

Tikšanās un sarunas ar sociālo darbinieku par pieejamiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību.

Dienas centru telpu apskate, sarunas ar darbiniekiem par pieejamiem pakalpojumiem, aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas iespējām

Zaņas pagastā, Zaņas skolā (dienas centra telpās)

17. martā
no pl. 8.00-12.00
Tikšanās ar sociālajiem darbiniekiem, konsultācijas par pieejamiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību
17. martā

no pl. 15.00-17.00

Dienas centra telpu apskate, tikšanās ar darbiniekiem, sarunas par pieejamiem pakalpojumiem un dienas centra aktivitātēm

Zirņu pagastā, “Pagastnamā”

16. martā pl.10.00 Konsultācijas par sociālo palīdzību
18. martā pl. 13.00 Tikšanās ar sociālo darbinieku un sarunas par pieejamajiem pakalpojumiem, sociālo darbu ar dažādām mērķa grupām

Zirņu pagastā, Bērzu ielā 4 (dienas centra telpās)

17. martā pl. 14.00

Dienas centra telpu apskate, tikšanās ar darbiniekiem, sarunas par pieejamiem pakalpojumiem un dienas centra aktivitātēm.

“Galda spēļu” turnīrs

Zvārdes pagastā, Striķu ciemā

16. martā

no pl. 13.00-17.00

Tikšanās ar sociālo darbinieku un sarunas par pieejamajiem pakalpojumiem, sociālo darbu ar dažādām mērķa grupām