Druvas dienas centram 15 gadu jubileja

Druvas dienas centrā aktīvi jau 15 gadus darbojas pensionāru kopa “Dzirkstis”.

Šogad  17.jūlijā  nosvinējām 15. dzimšanas dienu. Ar  dziesmām, ar  jautriem dančiem, gan nopietni, gan pa jokam, aizritēja mūsu kopīgā dzimšanas diena. Paldies p/a “Sociālam dienestam”, Saldus pagasta pārvaldei, un pārējiem  apsveicējiem.  Paldies visiem centra aktīvajiem senioriem,  pasākuma dalībniekiem – ar cerību, apņemšanos arī turpināt aktīvi darboties Dienas centra aktivitātēs. Lai par to runā foto no centra jubilejas.

 

 

Bērniem vēl gaidāms jubilejas un reizē vasaras brīvlaiku noslēguma pasākums augusta beigās.

Vasara ir atvaļinājuma laiks, kad pārsvarā visas aktivitātes notiek ārā, tā jau šovasar braucam otrajā ekskursijā, šoreiz uz Ventspili.

Lai visiem mums mierīga, skaista vasara!

Druvas dienas centra vadītāja E.Austere