Dienas centru aktivitātes martā

Aicinām apmeklēt Saldus novada p/a “Sociālais dienests” dienas centru aktivitātes martā!

Druvas dienas centrā:

Darba dienās pl. 12.00-17.00 Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana- galda spēles, futbols, hokejs, biljards, datori, laikraksti, grāmatas
Darba dienās pl. 9.00-17.00 Sociālo un cita veida pakalpojumu sniegšana -veļas mazgāšana, duša asinsspiediena mērīšana, sporta trenažieru izmantošana. Datoru publiskais pieejas punkts
no 2. līdz 6. martam pl. 13.00 Radošā nodarbība visiem dienas centra apmeklētājiem – pavasara ziedu gatavošana
9. martā no pl. 11.00-15.00 Senioru aktivitāšu diena
10. martā pl. 11.00 Nodarbība senioriem – “Ar kustībām uz veselību”
no 16. – 20. martam Atvērto durvju nedēļa – “Ienāc – pajautā!”
16. martā pl. 13.00 Tikšanās ar sociālās palīdzības organizatori – interesentus iepazīstinās ar Saldus novada saistošajiem noteikumiem, kas nosaka sociālās palīdzības saņemšanas kārtību
19. martā pl. 13.00 Tikšanās ar sociālo darbinieci – iepazīšanās ar sociālā darbinieka darbu, kādām iedzīvotāju grupām sociālais darbinieks strādā. Būs iespējas rast atbildes uz aktuālajiem jautājumiem.
20. martā pl. 14.00 Interesenti aicināti iepazīties ar dienas centra telpām, aktivitātēm, brīvā laika pavadīšanas iespējām, pakalpojumiem. Kopīgas aktivitātes.

Ezeres dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
4. martā pl. 15.30 Radošā darbnīca jauniešiem – Veselīgo saldumu gatavošana
9. martā pl. 13.00 Pasākums pieaugušajiem – “Sieviešu dienas pasākums”
17. martā pl. 13.30 Pasākums bērniem – “Slavenību aģentūra”. Erudīcijas spēle
20. martā pl. 13.30 Pasākums jauniešiem – “Slavenību aģentūra”. Erudīcijas spēle
26. martā pl. 13.00 Radošā nodarbība pieaugušajiem

Jaunauces dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Otrdienās pl. 10.00-12.00 Nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās pl. 13.00-17.00 Radošās nodarbības bērniem
5. martā Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – veltījums “Sieviešu dienai”

Jaunlutriņu dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienu pēcpusdienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem spēlējot spēles, radoši darboties
11. martā Radošā pēcpusdiena bērniem – “Pavasara vēstneši”
17. martā Atvērto durvju diena – “Ienāc – pajautā!”
19. martā Spēļu pēcpusdiena bērniem
25. martā Radošā pēcpusdiena visiem dienas centra apmeklētājiem – “Neizmet kafijas biezumus!”

Kursīšu dienas centrs

Katru dienu Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)- par laikiem vienojoties ar aprūpētāju Dinu Voldiņu
Pirmdienās pl. 9.30-10.30 Aktivitātes visiem dienas centra apmeklētājiem – Vingrinājumi možam garam
9. martā Radošā nodarbība visiem dienas centra apmeklētājiem – “Dzejas stunda – romantiskās noskaņās!”
16. martā pl. 10.00 Atvērto durvju diena – “Ienāc – pajautā!” (Prezentācija par sociālajiem pakalpojumiem , sociālo palīdzību, dienas centra darbību)
3.; 18.; 31. martā Aktivitātes visiem dienas centra apmeklētājiem – Spēle prātam “Gudrītis”

Lutriņu dienas centrs „Kadiķītis”

Darba dienu pēcpusdienās Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās pl. 10.00 Rīta rosme Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši” zālē. Labos laika apstākļos – nūjošana ārā
Pirmdienās pl. 11.00 Individuālas konsultācijas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”
Otrdienās pl. 10.00 Rotaļnodarbības māmiņām ar maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam)
Otrdienās pl. 11.00 Radošas nodarbības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”

Nīgrandes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)  
Pirmdienās Sieviešu klubiņa tikšanās
Trešdienās Radošās nodarbības bērniem – Pavasarīgu dekoru pagatavošana
Martā Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – Ādas rokasspādžu pagatavošana, pavasarīgu dekoru pagatavošana

Novadnieku dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Trešdienās pl. 8.30 Nūjošana/vingrošana visiem dienas centra apmeklētājiem
Trešdienās pl. 10.00 Rotaļnodarbības māmiņām ar bērniem līdz 2 gadu vecumam
Trešdienās pl. 10.30 Senioru kluba “Vakarzvaigzne” tikšanās
Ceturtdienās pl. 10.00 Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Skaļā lasīšana”
Piektdienās pl. 10.30 Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – galda salvešu izšūšana, aušana uz rāmja, rokdarbi
6. martā  pl. 15.00 Radošā darbnīca bērniem – Pavasara ziedi
13. martā pl. 15.00 Galda spēļu turnīrs bērniem
20. martā pl. 15.00 Radošā darbnīca bērniem – “Mezglošana”
27. martā pl. 15.00 Radošā darbnīca bērniem – “Gardā piektdiena”

Pampāļu dienas centrs

Darba dienās pl. 13.00-17.00 Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās pl. 13.00-17.00 Radošās pēcpusdienas bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
6. martā pl. 14.00 Radošās nodarbības pieaugušajiem – “Kreppapīra ziedi”
17. martā pl. 14.00 Pavārnodarbība pieaugušajiem
no 16. – 27. martam Spēles “Uno” turnīrs bērniem
Martā (datums tiks precizēts) Senioru pēcpusdiena

Rubas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana), asinsspiediena mērīšana, lietotu apģērbu pieejamība
Pirmdienās pl. 16.00 Radošās nodarbības bērniem
Trešdienās pl. 11.00 Radošās nodarbības pieaugušajiem
11. martā Pasākums pieaugušajiem – “8. marta svētki”
16. un 18. martā Atvērto durvju dienas – “Ienāc – pajautā!”
25. martā Pasākums pieaugušajiem – skaļā lasīšana SAC ”Ruba”

Šķēdes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienu pēcpusdienās no pl. 13.00 Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
Otrdienās pl. 14.00 Senioru dejas
7. martā pl. 12.00 Deju kopas “Pogas” sadancošanās Remtē
11. martā pl. 10.00 “Sieviešu dienas” koncerts SAC ”Ābeles”
14. martā pl. 13.00 Senioru sadraudzības pasākums Vānē
16. martā pl. 13.00 Radošā nodarbība bērniem – “Gatavosim paši”
19. martā pl. 11.00 Atvērto durvju diena  – “Ienāc – pajautā!”
28. martā pl. 13.00 Deju kopas “Pogas” sadancošanās svētki Matkulē – “Mēs tiksimies martā, kad pūpoli zied…”

Vadakstes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienu pēcpusdienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem spēlējot spēles, radoši darboties
Pirmdienās pl. 14.00 Radošās nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās pl. 17.00-19.00 Radošās nodarbības bērniem
16. martā Atvērto durvju diena – “Ienāc pajautā! (Tikšanās un sarunas ar sociālo darbinieku par pieejamiem pakalpojumiem, kā arī konsultācijas par sociālo palīdzību, dienas centra telpu apskate)

Zaņas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana un radošās nodarbības – pavasarīgu logu dekoru gatavošana; plastmasu pudeļu pārveidošana sīpolu statīvos un sējumu kastēs; “celtniecības spēles” ar lielo Lego u.c.
2. martā Radošā nodarbība bērniem – Zaļās palodzes veidošana (sēklu sēšana, sīpolu stādīšana, zaru plaucēšana)
no 3. – 6. martam Radošie vakari visiem dienas centra apmeklētājiem – tēma “Sieviešu diena”(mazu, mīļu dāvaniņu gatavošana)
no 9. – 12. martam Radošā darbnīca visiem dienas centra apmeklētājiem – Mandalu krāsošana
no 17. – 19. martam Radošā darbnīca pieaugušajiem – Darbs ar audumu (čību šūšana)
20.martā Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Radošo vakaru” (mandalu un čību) izstāde
no 23. marta – 14. aprīlim Fotokonkurss “Pavasara pieskāriens”
27. martā pl. 16.00 Bērnu pavārgrupas nodarbība
27. martā pl. 18.00 Pasākums bērnu pavārgrupas dalībniekiem un viņu ģimenēm – “Pavasara ieskaņas”

Zirņu dienas centrs

Darba dienās Radošās nodarbības bērniem
4. un 5. martā Radošā nodarbība visiem dienas centra apmeklētājiem – apsveikumu gatavošana 8. martam
11. martā Radošā pēcpusdiena – “Vārdu drudzis”
6.; 13.; 20.; 27. martā Nūjošanas nodarbības
20. martā Atvērto durvju diena – “Ienāc – pajautā!” (iepazīšanās ar dienas centra aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām)
16. un 17. martā Pasākumi bērniem – Galda spēļu spēlēšana
23.; 24.; 25. martā Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – pavasara dekoru gatavošana

Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū

2. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
2. martā pl. 15.00 Galda spēļu turnīrs
3. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
3. martā pl. 16.00 Radošā darbnīca – pavasara dekoru gatavošana
4. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
4. martā pl. 16.00 Jautras spēles
5. martā pl. 10.00 Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
5. martā pl.16.00 Sociālo prasmju pilnveidošana ēst gatavošanā – “Mājas” cepumu cepšana
6. martā pl. 16.00 Mūzikas nodarbība bērniem
9. martā pl. 10.00  Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
9. martā pl.16.00 Dambretes turnīrs
10. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
10. martā pl. 16.00 Radošā darbnīca – pavasara dekoru gatavošana
11. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
11. martā pl. 16.00 Galda spēļu turnīrs
12. martā pl. 10.00 Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
12. martā pl. 16.00 Smūtiju pēcpusdiena – viss par smūtijiem
13. martā pl. 15.30                 Mūzikas nodarbība bērniem
16. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
16. martā pl. 16.00 Radošā darbnīca – pavasara dekoru gatavošana
17. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
17. martā pl. 14.00 Ekskursija uz Saldus novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”
18. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
18. martā no pl. 13.00-18.00 Atvērto durvju diena “Ienāc – pajautā” (dienas centra telpu apskate; tējas galds; galda spēļu iespējas; radošā darbnīca 9filca ziedu gatavošana, filcētas glezniņas, filcētas bumbiņas); prezentācija “Kas notiek Centrā?!”; iepazīšanās ar vecāku izglītošanas grupu nodarbībām)
19. martā pl. 10.00 Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
19. martā pl. 14.00 Ekskursija uz dienas aprūpes centru “Saulespuķe”
20 martā pl. 15.30 Mūzikas nodarbība bērniem
23. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
23. martā pl. 16.00 Radošā darbnīca – pavasara dekoru gatavošana
24. martā pl. 10.00 Individuālās nodarbības  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
24. martā pl. 16.00 Jautras spēles

 

25. martā pl. 16.00 Informatīvā pēcpusdiena par drošu internetu
26. martā pl. 10.00 Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
26. martā pl. 16.00 Rosola gatavošana
27. martā pl. 15.30 Mūzikas nodarbība bērniem
30. martā pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos – noslēguma nodarbība
30. martā pl. 16.00 Pastaiga pa dabas taku
31. martā pl. 10.00 Individuālās konsultācijas “Bērnu emocionālā audzināšana” Saldū
31. martā pl. 16.00 Radošā darbnīca – pavasara dekoru gatavošana

Dienas aprūpes centrs “Saulespuķe”

6. martā no pl. 8.00-12.00 Brīvprātīgā friziera pakalpojumi dienas aprūpes centra apmeklētājiem
13. martā pl. 10.00 Dienas aprūpes centra “Saulespuķe” ansamblis sniedz koncertu SAC ”Ābeles”
17. martā no pl. 10.00-16.00 Novusa turnīrs – “Saulespuķe pret Rūķiem”
19. martā no pl. 14.00-16.00 Pieredzes apmaiņa ar Ģimenes atbalsta dienas centra jauniešiem
24. martā no pl. 9.00-12.00 Nūjošana – “Iepazīsti Veides meža takas”
no 2.- 31. martam Dienas aprūpes centra sarūpēto darbiņu izstāde Saldus pilsētas bibliotēkā