Dienas centru aktivitātes janvārī

Aicinām apmeklēt Saldus novada p/a “Sociālais dienests” dienas centru aktivitātes janvārī!

Druvas dienas centrā:

Darba dienās pl. 12.00-17.00 Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana – galda spēles, futbols, hokejs, biljards, datori, laikraksti, grāmatas
Darba dienās pl. 9.00-17.00
Sociālo un cita veida pakalpojumu sniegšana -veļas mazgāšana, duša asinsspiediena mērīšana, sporta trenažieru izmantošana. Datoru publiskais pieejas punkts
Katru pirmdienu no pl. 11.00-15.00
Dažādas aktivitātes, nodarbības, mēģinājumi senioriem
6. janvārī pl. 13.00
Tējas pēcpusdiena senioriem – “Zvaigžņu diena”
7. un 21. decembrī pl. 13.00
Veselības dienas – Nūjošana skolas stadionā
10. janvārī pl. 13.00
Aktivitātes bērniem – sacensības galda dambretē ar “knipjiem”
13. janvārī pl. 9.00
Friziera pakalpojumi
22. janvārī pl. 14.00
Āra aktivitātes bērniem – “Gaidām sniegu”
29. janvārī pl. 13.00 Radoši – domājoša pēcpusdiena senioriem – “Nāc, uzspēlēsim “Desās” un “Kuģos”

Ezeres dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
8. janvārī pl.1300 Radošā darbnīca pieaugušajiem
16. janvārī pl. 1500 Pasākums bērniem – “Multfilmu pēcpusdiena”
21. janvārī pl.1530 Pasākums jauniešiem – “Dziesmu duelis”
30. janvārī pl. 1300 Kulinārijas nodarbība pieaugušajiem – “Itāļu pēcpusdiena ar makaronu ēdieniem”

Jaunauces dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Otrdienās pl.1000 – pl.1200 Nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās pl.1300 – pl.1700 Radošās nodarbības bērniem
15. janvārī Pasākums pieaugušajiem – “Mūsu senču virtuve atbilstoši gadalaikam”

Jaunlutriņu dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienu pēcpusdienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem spēlējot spēles, radoši darboties
8. janvārī Radošā pēcpusdiena bērniem
22. janvārī Radošā pēcpusdiena visiem dienas centra apmeklētājiem – Mantu glabāšanas kastīšu gatavošana

Kursīšu dienas centrs

Katru dienu Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)- par laikiem vienojoties ar aprūpētāju Dinu Voldiņu
Pirmdienās Aktīvas diskusijas par paveikto nedēļas nogalēs
6. janvārī Informācijas pasākums “Iepazīsti Latviju – Ludzas novads”
15. janvārī Kulinārijas “meistarstiķis”
23. janvārī Radošā nodarbība senioriem

Lutriņu dienas centrs „Kadiķītis”

Darba dienu pēcpusdienās Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana ( duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās pl.1000 Rīta rosme Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši” zālē. Labos laika apstākļos – nūjošana ārā
Pirmdienās pl.1100 Individuālas konsultācijas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”
Otrdienās pl.1000 Rotaļnodarbības māmiņām ar maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam)
Otrdienās pl.1100 Radošas nodarbības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”

Nīgrandes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)  
Pirmdienās Sieviešu klubiņa tikšanās
6. janvārī Sieviešu klubiņa pasākums – “Zvaigznes diena”
Janvārī Radošās nodarbības bērniem- “Sniega tematika”
Trešdienās Tematiskās vakara nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – Ādas rotu gatavošana, “Sapņu ķērāja” pagatavošana

Novadnieku dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Trešdienās pl. 830 Nūjošana
Trešdienās pl. 1000 Rotaļnodarbības māmiņām ar bērniem līdz 2 gadu vecumam
Trešdienās pl. 1030 Senioru kluba “Vakarzvaigzne” tikšanās
Ceturtdienās pl. 1000 Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – galda salvešu izšūšana, aušana uz rāmja, rokdarbi
Piektdienās pl. 900 Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Skaļā lasīšana”
Piektdienās pl. 1030 Radošās darbnīcas visiem dienas centra apmeklētājiem – galda salvešu izšūšana, aušana uz rāmja, rokdarbi
3. janvārī pl. 1100 Biedrības “Zelta sirds” organizēts pasākums bērniem
10. janvārī pl. 1500 Radošā darbnīca bērniem – “Mana Jaunā gada apņemšanās”
17. janvārī pl. 1500 Novusa turnīrs
24. janvārī pl. 1500 Sveču darbnīca
31. janvārī pl. 1500 Radošā darbnīca bērniem – “Mans Jaunais gads”

Pampāļu dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās pl.13 00 -1700 Radošās pēcpusdienas bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
No 6. līdz 17. janvārim Dambretes turnīrs bērniem
15. janvārī pl.14 00 “Kino pēcpusdiena” bērniem
28. janvārī pl.14 00 Senioru pēcpusdiena

Rubas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana), asinsspiediena mērīšana, lietotu apģērbu pieejamība
Pirmdienās pl. 1600 Radošās nodarbības bērniem
Trešdienās pl. 1100 Radošās nodarbības pieaugušajiem
Janvārī Āra aktivitātes bērniem – labvēlīgos laika apstākļos sniega skulptūru veidošana

Šķēdes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienu pēcpusdienās no pl. 1300 Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
Otrdienās pl. 10 00 Rokdarbnieču saiets – “Darināsim pašas”
Otrdienās pl.1400 Senioru dejas
Otrdienās un ceturtdienās pl. 1600 Dziesmu un rotaļu pulciņš bērniem
4. janvārī  pl. 13 00 Sadraudzības pasākums ar Kandavas senioriem Valdeķu kultūras namā
8. janvārī pl. 1600 Nodarbība bērniem – “Cepu, cepu cepumiņu”
11. janvārī  pl. 1500 Senioru draugu balle Vārmē
18. janvārī  pl. 1300 Sadraudzības pasākums ar Kuldīgas senioriem Kuldīgas kultūras namā
22. janvārī  pl. 1100 Kurzemes senioru deju kolektīvu sadancošanās Jaunlutriņu tautas namā
29. janvārī pl. 1600 Nodarbība bērniem – “Pica – ņam, ņam”

Vadakstes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās pl. 1400 Radošās nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās pl. 1700 -1900 Radošās nodarbības bērniem
22. janvārī Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Viktorīna par Latviju”

Zaņas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana un radošās nodarbības – trubiņu tīšana no sloksnītēm, izzinošu materiālu vākšana un apkopošana no žurnāliem un avīzēm. Galda spēļu spēlēšana
3. janvārī no pl. 1600 – 1800 Pavārgrupas nodarbība bērniem
3. janvārī pl. 1800 Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – Zvaigznes dienas pasākums ar pašu gatavotas spēles prezentāciju
8.; 15.; 22.; 29. janvārī Pieaugušo radošās  grupas nodarbības – filcēšana
17. janvārī Izglītojoša lekcija ar pagasta ārsta palīgu A.Lankovsku – “Vitamīni, kas, kam, kur?”
No 20. līdz 24. janvārim    Radošie vakari visiem dienas centra apmeklētājiem – “papjē – mašē” trauku gatavošana
No 27. līdz 31. janvārim Mīklu minēšanas maratons visiem dienas centra apmeklētājiem – “Mini, mini mīkliņu”

Zirņu dienas centrs

Katru dienu Radošās nodarbības bērniem
6. janvārī Tējas pēcpusdiena, sarunas par pagājušo gadu – “Paliec, sveika, eglīte”
10. janvārī Radošā nodarbība – Sveču liešana
14. janvārī Mīklu minēšanas pēcpusdiena
17. janvārī Pasākums bērniem – Galda spēļu daudzveidība
27. janvārī Tematiskā pēcpusdiena – “1991. gads – vai tu zini, kas notika šajā gadā?”

Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū

 2. janvārī pl. 1500 Galda spēles
 3. janvārī pl. 1600 Mūzikas nodarbība bērniem
6. janvārī pl. 1400 Svinīga virtuves atklāšana
7. janvārī pl. 10 00

7. janvārī pl. 1600

Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū

Radošā darbnīca – rotaslietu gatavošana

8. janvārī  pl. 1000

8. janvārī  pl. 1600

Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū

Jautras spēle Centra zālē

9. janvārī pl. 1000

9. janvārī pl. 1600

Nodarbības māmiņām ar maziem bērniem

Radošā nodarbība – “Pankūku ballīte (viss par un ap pankūkām)

10. janvārī  pl. 1500 Mūzikas nodarbības bērniem
13. janvārī pl. 1600 Radošā darbnīca – rotaslietu gatavošana
14. janvārī  pl. 1000 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
15. janvārī pl. 1000 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
16. janvārī  pl. 1000

16. janvārī pl. 1600

Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem

Krustvārdu mīklu minēšana

17. janvārī  pl. 1500 Mūzikas nodarbība bērniem
20. janvārī  pl. 1600
Radošā darbnīca – telpu dekoru gatavošana
21. janvārī  pl. 1000 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
22. janvārī  pl. 1000 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
23. janvārī pl. 1000

23.janvārī pl. 1600

Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem

Sarunas par draudzību

24. janvārī pl. 1500 Mūzikas nodarbība bērniem
27. janvārī pl. 1000 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
28. janvārī pl. 1000

28.janvārī pl. 1600

Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū

Radošā darbnīca – telpu dekora gatavošana

29. janvārī pl. 1000

29.janvārī pl. 1600

Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem

Radošā darbnīca – darbošanās ar mālu

30. janvārī pl. 1500 Mūzikas nodarbība bērniem