Dienas centru aktivitātes februārī

Aicinām apmeklēt Saldus novada p/a “Sociālais dienests” dienas centru aktivitātes februārī!

Druvas dienas centrā:

Darba dienās
pl. 12.00 – 17.00
Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana – galda spēles, futbols, hokejs, biljards, datori, laikraksti, grāmatas
Darba dienās
pl. 9.00 – 17.00
Sociālo un cita veida pakalpojumu sniegšana – veļas mazgāšana, duša asinsspiediena mērīšana, sporta trenažieru izmantošana. Datoru publiskais pieejas punkts
Katru pirmdienu
no pl. 11.00 – 15.00
Dažādas aktivitātes, nodarbības, mēģinājumi senioriem
3. februārī  pl. 13.00 Pasākums senioriem – “Sveču dienas maģija, laikazīmes, tradīcijas”
4. februārī pl. 14.00 Radošā nodarbība bērniem – Sveču krāsošana
10. februārī  pl. 9.00 Friziera pakalpojumi
11. un 25. februārī pl. 11.00 Veselības diena skolas stadionā – “Nūjo vesels”
14. februārī pl. 13.00 Pasākums senioriem “Mīlestības dienā”- “Mana pankūciņa” (degustācija)
21. februārī pl. 14.00 Joku pēcpusdiena bērniem – “”C” vitamīna darbnīca”
24. februārī pl. 14.00 Nodarbība senioriem – “Ar kustībām uz veselību”

Ezeres dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
5. februārī pl. 13.30 Radošā darbnīca pieaugušajiem
13. februārī pl. 15.00 Radošā darbnīca bērniem – “Sirsniņdiena”
18. februārī pl. 16.00 Radošā darbnīca jauniešiem – Veselīgo saldumu gatavošana
28. februārī pl. 13.30 Kulinārijas nodarbība pieaugušajiem

Jaunauces dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Otrdienās
pl. 10.00 – 12.00
Nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās
 pl. 13.00 – 17.00
Radošās nodarbības bērniem
19. februārī Pasākums pieaugušajiem – “Sveču mēnesis sveču gaismā”

Jaunlutriņu dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienu pēcpusdienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem spēlējot spēles, radoši darboties
8. februārī Pasākums senioriem Lutriņu pagastā – karnevāls “Velc, pelīte, saldu miegu”
10. februārī Radošā pēcpusdiena bērniem – “Domājot par Amoriņu”
24. februārī Radošā pēcpusdiena visiem dienas centra apmeklētājiem “Sveces gaišumiņš”

Kursīšu dienas centrs

Katru dienu Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)- par laikiem vienojoties ar aprūpētāju Dinu Voldiņu
Pirmdienās
pl. 9.30 – 10.30
Aktivitātes visiem dienas centra apmeklētājiem – Vingrinājumi možam garam
6. un 11. februārī Radošā nodarbība visiem dienas centra apmeklētājiem – “Mīlestībai un saticībai” (ziedu un apsveikumu gatavošana)
17. un 27. februārī  Aktivitātes visiem dienas centra apmeklētājiem – Spēle prātam “Gudrītis”
25. februārī Radošā darbnīca – Sveču liešana

Lutriņu dienas centrs „Kadiķītis”

Darba dienu pēcpusdienās Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās pl. 10.00 Rīta rosme Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši” zālē. Labos laika apstākļos – nūjošana ārā
Pirmdienās pl. 11.00 Individuālas konsultācijas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”
Otrdienās pl. 10.00 Rotaļnodarbības māmiņām ar maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam)
Otrdienās pl. 11.00 Radošas nodarbības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”

Nīgrandes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)  
Pirmdienās Sieviešu klubiņa tikšanās
Trešdienās Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – Sirsniņdekors; Pirkstainu cimdu adīšana
Februārī Radošās nodarbības bērniem – Sveču dienas uzdevumi, radošie darbiņi; Sirsniņu dekori

Novadnieku dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Trešdienās pl. 8.30 Nūjošana
Trešdienās pl. 10.00 Rotaļnodarbības māmiņām ar bērniem līdz 2 gadu vecumam
Trešdienās pl. 10.30 Senioru kluba “Vakarzvaigzne” tikšanās
Ceturtdienās pl. 10.00 Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Skaļā lasīšana”
Piektdienās pl. 10.30 Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – galda salvešu izšūšana, aušana uz rāmja, rokdarbi
7. februārī  pl. 15.00 Radošā darbnīca bērniem – darbošanās ar plastiku
14. februārī pl. 15.00 Galda spēļu turnīrs bērniem
21. februārī pl. 15.00 Sveču  darbnīca bērniem
28. februārī pl. 15.00 Radošā darbnīca bērniem – “Gardā piektdiena”

Pampāļu dienas centrs

Darba dienās
pl. 13.00 – 17.00
Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās
pl. 13.00 -17.00
Radošās pēcpusdienas bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
no 3. – 14. februārim Radošās nodarbības bērniem – Valentīndienas noskaņas
19. februārī pl. 14.00 Pavārnodarbība pieaugušajiem
26. februārī pl. 14.00 Pasākums bērniem – Jautrības pēcpusdiena
Februārī (datums tiks precizēts) Senioru pēcpusdiena

Rubas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana), asinsspiediena mērīšana, lietotu apģērbu pieejamība
Pirmdienās pl. 16.00 Radošās nodarbības bērniem
Trešdienās pl. 11.00 Radošās nodarbības pieaugušajiem
10. februārī Pasākums bērniem – “Sirsniņdiena”
19. februārī Lasīšanas svētki sociālās aprūpes centrā “Ruba”

Šķēdes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienu pēcpusdienās (no pl. 13.00) Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
Otrdienās pl. 1400 Senioru dejas
4. februārī pl. 10.00 Radošā darbnīca labdarības projekta “Mēs baznīcai” ietvaros – krēslu palikņu šūšana
5. februārī pl. 16.00 Radošā nodarbība bērniem – telpu rotāšana “Sirsniņsvētkiem”
8. februārī pl. 13.00 Pasākums senioriem Lutriņu pagastā – karnevāls “Velc, pelīte, saldu miegu”
11. februārī pl. 10.00 Radošā darbnīca labdarības projekta “Mēs baznīcai” ietvaros – krēslu palikņu šūšana
12. februārī pl. 10.00 Valentīndienas koncerts sociālās aprūpes centrā “Ābeles”
19. februārī pl. 16.00 Radošā darbnīca labdarības projekta “Mēs baznīcai” ietvaros – krēslu palikņu šūšana
19. februārī pl. 15.00 Radošā nodarbība bērniem – Sveču izstāde
22. februārī pl. 15.00 Senioru sadraudzības pasākums Kuldīgā
25. februārī pl. 10.00 Radošā darbnīca labdarības projekta “Mēs baznīcai” ietvaros – krēslu palikņu šūšana

Vadakstes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienu pēcpusdienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem spēlējot spēles, radoši darboties
Pirmdienās pl. 14.00 Radošās nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās
pl. 17.00 – 19.00
Radošās nodarbības bērniem
24. februārī Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Cik gaiši svece deg…”

Zaņas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana un radošās nodarbības – galda spēļu  turnīrs; izziņošu materiālu vākšana un apkopošana no žurnāliem un avīzēm; trafaretu griešana radošajām nodarbībām; logu dekoru gatavošana; pašizgatavotas grīdas spēles spēlēšana
3. februārī Tematiskā pēcpusdiena visiem dienas centra apmeklētājiem – “Kas ir sveču diena?” (sveču krāsu nozīme u.c.)
no 5. – 14. februārim Radošie vakari visiem dienas centra apmeklētājiem – tēma “Valentīndiena” (filca ziedu, salvešu sirsniņu, ziedu groziņa ar magnētu izgatavošana)
16. un 19. februārī Pieaugušo radošās  grupas nodarbības
18. februārī Radošā darbnīca visiem dienas centra apmeklētājiem – Sveču liešana
21. februārī pl. 16.00 Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Meteņi” (laimes liešana, spēles)
no 24. līdz 27. februārim Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – Galda spēļu turnīrs (puzles, dambrete)
28. februārī pl. 16.00 Bērnu pavārgrupas nodarbība
28. februārī pl. 18.00 Pasākums bērnu pavārgrupas dalībniekiem un viņu ģimenēm – “Ar mīlestības pinekļiem”

Zirņu dienas centrs

Darba dienās Radošās nodarbības bērniem
4. februārī Pasākums bērniem – Dambretes turnīrs
5. un 6. februārī Radošās nodarbības – Dekoru, apsveikumu gatavošana gaidot Valentīndienu
7.; 14.; 21.; 28. februārī Nūjošanas nodarbības
13. februārī Tējas pēcpusdiena – “Valentīndiena”
26. un 27. februārī Pasākumi bērniem – Galda spēļu spēlēšana

Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū

3. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
Radošā darbnīca – krāsainu siržu filcēšana
4. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
Radošā darbnīca – krāsainu siržu filcēšana
5. februārī pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
6. februārī pl.10.00
pl. 15.00
Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
Smūtiju gatavošana
7. februārī pl. 16.00 Mūzikas nodarbība bērniem
10. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
 Radošā darbnīca – kartiņu gatavošana Valentīndienas pastam
11. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
Radošā darbnīca – kartiņu gatavošana Valentīndienas pastam
12. februārī pl. 10.00
pl. 16.00
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
Jautras spēles
13. februārī pl. 10.00
pl. 16.00
Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
Saldējuma kokteiļa gatavošana
14. februārī pl. 16.00                Valentīndienas pasākums – spēles, pasts, dziesmas par mīlestību
17. februārī  pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
Radošā darbnīca – zīmēšana ar akvareļkrāsām un krītiņiem
18. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
Radošā darbnīca – sveču dekorēšana
19. februārī  pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
Jautras spēles
20. februārī  pl. 10.00
pl. 16.00
Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
Pankūku gatavošana
21. februārī  pl. 15.00 Mūzikas nodarbība bērniem
24. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Kalnos
Radošā darbnīca – pavasara dekoru gatavošana
25. februārī pl. 10.00
pl. 15.00
Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
Radošā  darbnīca – ziedu virteņu gatavošana
26. februārī pl. 10.00 Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
27. februārī  pl. 10.00
pl. 16.00
Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
Smilšu cepumu mīklas gatavošana, cepšana
28. februārī pl. 15.00 Mūzikas nodarbība bērniem