Dienas centru aktivitātes decembrī

Aicinām apmeklēt Saldus novada p/a “Sociālais dienests” dienas centru aktivitātes decembrī!

Druvas dienas centrā:

Darba dienās
pl. 12.30 – 17.00
Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana – galda spēles, futbols, hokejs, biljards, datori
Darba dienās
pl. 900– 1700
Sociālo un cita veida pakalpojumu sniegšana- veļas mazgāšana, duša asinsspiediena mērīšana, sporta trenažieru izmantošana, filmu skatīšanās, laikrakstu, grāmatu lasīšana, galda spēles. Datoru publiskais pieejas punkts
Katru pirmdienu
No pl. 1100– 1500
Dažādas aktivitātes, nodarbības, mēģinājumi senioriem
3. decembrī pl.1300 Atpūtas pasākums senioriem – “Ziemas stāsti”
No 2.-12. decembrim
Radošās darbnīcas bērniem – attēla  “Ziemas prieki” veidošana uz sienas
3. un 10. decembrī
 no pl. 1100 – 1200
Veselības dienas- vingrošanas nodarbības senioriem
9. decembrī pl. 900 Friziera pakalpojumi
13. decembrī Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Piparkūku diena”, veidosim, cepsim, ēdīsim pašu ceptās piparkūkas
20. decembrī pl.1300 Pasākums senioru kopas biedriem – “Ai, kā gribas noķert Ziemassvētkus”
27. decembrī pl.1300 Pasākums bērniem – “Svētki būs, jautri būs”

Ezeres dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
4. decembrī pl.1500 Radošā darbnīca bērniem – Ziemassvētku rotājumu gatavošana
12. decembrī pl.1530 Radošā darbnīca jauniešiem –  Eglītes rotāšana un “lielā” piparkūku cepšana
23. decembrī pl.1100 Ziemassvētku radošā darbnīca pieaugušajiem un senioriem.
Svētku pusdienas

Jaunauces dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Otrdienās pl.1000-1200 Nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās pl.1300-1700 Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
20. decembrī Svētku pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Masku balle”

Jaunlutriņu dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (veļas mazgāšana, duša)
Darba dienu pēcpusdienās Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem spēlējot spēles, radoši darboties
4. decembrī Radošā pēcpusdiena visiem dienas centra apmeklētājiem – Ziemassvētku rotājumu gatavošana
20. decembrī pl.1500 Ikgadējais senioru sadraudzības pasākums Jaunlutriņos – “Pa sniegoto taku…”

Kursīšu dienas centrs

Katru dienu Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)- par laikiem vienojoties ar aprūpētāju Dinu Voldiņu
Pirmdienās Aktīvas diskusijas par paveikto nedēļas nogalēs
4. decembrī Radošā nodarbība visiem dienas centra apmeklētājiem – Ziemassvētku kartiņu izgatavošana
9. decembrī Radošā nodarbība visiem dienas centra apmeklētājiem – telpu un eglītes rotājumu gatavošana Ziemassvētku noskaņas radīšanai dienas  centra telpās
16. un 19. decembrī Kulinārijas “meistarstiķis”-  pīrāgu un piparkūku gatavošana
20. decembrī Svētku pasākums – “Ziemassvētku prieks” – dāvanu došana un ņemšana

Lutriņu dienas centrs „Kadiķītis”

Darba dienu pēcpusdienās Radošās nodarbības bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās pl.1000 Rīta rosme Sociālās dzīvojamās mājas “Rūķīši” zālē. Labos laika apstākļos – nūjošana ārā
Pirmdienās pl.1100 Individuālas konsultācijas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”
Otrdienās pl.1000 Rotaļnodarbības māmiņām ar maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam)
Otrdienās pl.1100 Radošas nodarbības un brīvā laika pavadīšanas iespējas Sociālā dzīvojamā mājā “Rūķīši”

Nīgrandes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās Sieviešu klubiņa tikšanās
Decembrī Radošās nodarbības bērniem- dažādu Ziemassvētku rotājumu veidošana
Trešdienās pl. 1700 Radošās nodarbības –  Ziemassvētku telpu dekoru veidošana, galda dekoru pagatavošana, Eglītes rotājumu pagatavošana u.c.

Novadnieku dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Trešdienās pl.830 Nūjošana
Trešdienās pl.1000 Rotaļnodarbības māmiņām ar bērniem līdz 2 gadu vecumam
Trešdienās pl.1030 Senioru kluba “Vakarzvaigzne” tikšanās
Ceturtdienās pl.1000 Vingrošanas nodarbības senioriem
Piektdienās pl.900 Pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Skaļā lasīšana”
Piektdienās pl.1030 Radošās darbnīcas visiem dienas centra apmeklētājiem – galda salvešu izšūšana, Adventes vainagu darbnīca, Ziemassvētku dekoru un kartiņu izgatavošana
6. decembrī  pl.1500 Radošā darbnīca bērniem – svečturīšu gatavošana
13. decembrī pl.1500 Radošā darbnīca bērniem- Ziemassvētku kartiņu un dekoru izgatavošana
18. decembrī pl. 1000 Ziemassvētku pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem
20. decembrī pl.1500 Ziemassvētku pasākums bērniem – piparkūku cepšana
27. decembrī pl.1500 Radošā darbnīca bērniem – “Mans Jaunais gads”

Pampāļu dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās
pl.13 00-1700
Radošās pēcpusdienas bērniem, saturīga brīvā laika pavadīšana
No 2. līdz 6.decembrim Radošās nodarbības visiem dienas centra apmeklētājiem – dienas centra telpu rotāšana, dekoru veidošana
11. decembrī pl.14 00 Pavārnodarbība “Piparkūku eglītes”
18. decembrī pl.14 00 Senioru pēcpusdiena “Piparkūku balle”

Rubas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana), asinsspiediena mērīšana, lietotu apģērbu pieejamība
Pirmdienās pl.1600 Radošās nodarbības bērniem
Trešdienās pl.1100 Radošās nodarbības pieaugušajiem
Decembrī Turpinās labdarības akcija “No sirds uz sirdi” – dāvanu gatavošana , lai iepriecinātu SAC “Ruba” iedzīvotājus Ziemassvētkos
4. decembrī ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” ietvaros, izglītojoša lekcija “Kas ir eneagramma?”
6. decembrī ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/041 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Saldus novadā” ietvaros, tematiskā lekcija “Depresijai “Nē””
16. decembrī Ziemassvētku pasākums bērniem – “Budēlīši sanākuši”
18. decembrī Gada noslēguma pasākums pieaugušajiem “Un sākas viss no gala…”
20. decembrī Labdarības akcija “No sirds uz sirdi” sociālās aprūpes centrā “Ruba”

Šķēdes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienu pēcpusdienās
(no pl.1300)
Saturīga brīvā laika pavadīšana bērniem
Otrdienās pl.1400 Senioru dejas
Otrdienās un ceturtdienās pl.1600 Dziesmu un rotaļu pulciņš bērniem
7. decembrī  pl.13 00 Senioru balle Zemītē – “Ak, skaistie tikšanās brīži, ko dzīve bez tiem būtu vērta!”
14. decembrī  pl.1300 Senioru balle Kabilē kopā ar “Ziņģes brāļu šovu”
18. decembrī  pl.1600 Radošā nodarbība bērniem – “Rotāsimies svētkiem”
20. decembrī  pl.1500 Ikgadējais senioru sadraudzības pasākums Jaunlutriņos – “Pa sniegoto taku…”
23. decembrī pl.1800 Ziemassvētku pasākums senioriem

Vadakstes dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Pirmdienās pl.1400 Radošās nodarbības pieaugušajiem
Trešdienās pl.1700-1900 Radošās nodarbības bērniem
20. decembrī Svētku pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Masku balle”

Zaņas dienas centrs

Darba dienās Sociālo pakalpojumu sniegšana (duša un veļas mazgāšana)
Darba dienās Saturīga brīvā laika pavadīšana un radošās nodarbības – apsveikumu kartiņu (kvilings, trafareti, marmorizēšana), “mājas gariņu”, dāvanu turziņu gatavošana. Galda spēļu spēlēšana.
4.; 11.; 16. decembrī Pieaugušo radošās grupas nodarbības
13. decembrī Radošais vakars- svečturu gatavošana no dabas materiāliem
18. decembrī Radošā darbnīca bērniem un vecākiem – piparkūku cepšana
20. decembrī Svētku pasākums visiem dienas centra apmeklētājiem – “Ziemassvētku jampadracis ar maskošanos”

Zirņu dienas centrs
Dienas centrs atrodas Bērzu ielā 4, Zirņos (bijušās Romas Katoļu draudzes kapelas telpās)

Katru dienu Radošās nodarbības bērniem
No 3. līdz 6. decembrim,

no 9. līdz 12. decembrim

Radošās nodarbības – Ziemassvētku dekoru gatavošana
13. decembrī Galda spēļu turnīrs
No 16. līdz 18. decembrim Radošās nodarbības – gatavošanās Ziemassvētku pēcpusdienai
19. decembrī Ziemassvētku pasākums – kopīga pīrāgu un piparkūku cepšana, svētku galda klāšana
27. decembrī Svētku pasākums – “Jaunā gada gaidīšana” – horoskopu izpēte, ko jaunu nesīs Žurkas gads?

Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū

 2. decembrī pl.1600 Radošā darbnīca – Ziemassvētku rotājumu gatavošana
3. decembrī pl.1400 Vecāku apmācības grupa “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Zaņā
4. decembrī pl.9 30
pl.1600
Vecāku apmācības grupa “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
Galda spēles
5. decembrī pl.1000 Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
6. decembrī pl. 1000
pl.1600
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
Mūzikas nodarbība bērniem
9. decembrī pl.1000 Radošā darbnīca pieaugušajiem – “Ziemassvētku dekori”
10. decembrī pl. 1400 Vecāku apmācības grupa “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Zaņā
11. decembrī  pl. 9 30
pl.1500
Vecāku apmācības grupa “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
Ciemošanās dzīvnieku patversmē
12. decembrī  pl.1000
pl.1600
Nodarbība māmiņām ar maziem bērniem
Radošā nodarbība – Ziemassvētku pasta gatavošana
13. decembrī  pl.1500
pl.1600
Vecāku apmācības grupa “Ceļvedis audzinot pusaudzi” Saldū
Muzikālā nodarbība bērniem
16. decembrī pl. 1000 Radošā darbnīca pieaugušajiem – Ziemassvētku dekori
17. decembrī pl.1400 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Zaņā
18. decembrī pl. 9 30 Vecāku apmācības grupa  “Bērnu emocionālajā audzināšanā” Saldū
19. decembrī pl.1000 Ziemassvētki māmiņām ar maziem bērniem
20. decembrī Ziemassvētku pasākums