Novadnieku dienas centrs decembrī

Decembra mēnesis ikvienā ģimenē ir nedaudz trauksmains mēnesis un izņēmums nav arī izglītības iestādes un  dienas centri.

Ar pirmo adventi notiek aktīva gatavošanās Ziemassvētkiem. Pirmā advente nav iedomājama bez Adventes vainaga, kura pagatavošanā tiek izmantoti daudz un dažādi materiāli – fantāziju lidojumā var doties gan bērni, gan vecāki, savām rokām darinot skaistus vainadziņus. Ziemassvētku kartiņas, dekoriņi – neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa. Un, protams, piparkūkas. Kā gan bez tām!

   

Novadnieku senioru klubs “Vakarzvaigzne” decembra mēnesī apmeklē pagasta vientuļos seniorus, dāvinot Ziemassvētku paciņu. Ziemassvētku balle, kuru organizē senioru klubs, pulcē seniorus no dažādiem pagastiem.

Sadarbībā ar biedrību “Zelta sirds” tiek gatavotas Ziemassvētku paciņas. Paldies visiem ziedotājiem! Skolas Ziemassvētku brīvlaikā kopīgā pasākumā dāvaniņas sasniedz savus īpašniekus. Iesim kopīgās rotaļās un satiksim arī visīstāko Ziemassvētku vecīti!

Ziemassvētku laiks ir laiks, kad ieklausāmies savās sirdīs! Šis ir laiks ne tikai dāvanu saņemšanai bet arī  – došanai!

Sagatavoja:
Novadnieku pagasta dienas centra
sociālā pedagoģe Maija Broka