Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām

  Pakalpojuma mērķis:
  Pakalpojums tiek nodrošināts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušām personām.

  Pakalpojuma mērķa grupas:
  Pilngadīga persona, kura  persona, kura izturējusies vai baidās izturēties vardarbīgi, vai ir izteikusi draudus pielietot vardarbību.

  Pakalpojums ietver:
  10 individuālās psihologa konsultācijas vai 16 grupu nodarbības.
  Pakalpojumu piešķir saskaņā ar 2014.gada 23.decembrī Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība