Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Psihosociālais darbs pilngadīgām personām ar atkarībām

  Pakalpojuma mērķis:
  Palīdzēt indivīdam risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, mazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumu un atkarīgas uzvedības negatīvo ietekmi uz personas spēju funkcionēt sabiedrībā.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Pieaugušas personas, kurām ir atkarību izraisošo vielu lietošanas, azartspēļu vai uzvedības atkarību problēmas un tām nepieciešams psiholoģisks un sociāls atbalsts.

  Pakalpojums ietver:
  Profesionāla sociālā darbinieka individuālas konsultācijas ar sociālā darba praktiskām pieejām, kuru pamatā ir dažādas metodes, lai palīdzētu cilvēkam mērķtiecīgi attīstīt savus resursus un pārvarēt psiholoģiskās, un sociālās problēmas, mazināt atkarības, atjaunot un izveidot atbalstošas attiecības.

  Pakalpojumu var saņemt:
  Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.

  Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība