Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Psihologa pakalpojums

  Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu psihologa konsultācijas atbilstoši personas vai ģimenes vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā, personas ar invaliditāti, ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā riska ģimenes.

  Pakalpojums ietver:
  Līdz 10 psihologa konsultācijām gadā.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1. personas iesniegums;
  2. izziņa, kas apliecina trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu.


  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir personām:
  Personām, kurām ir sociālā darbinieka atzinums.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība