Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   
  Portidžas mācībsistēmas pakalpojums bērnam

  Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums  bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem (likumiskajam pārstāvim).
  Pakalpojumu ir tiesības saņemt bērnam ar dauna sindromu, autismu vai smagu garīgu atpalicību no dzimšanas līdz 8 gadu vecumam.
  Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis)  iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta nosūtījumu, norādot diagnozi. Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma sniegšanu Aģentūra, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) un pakalpojuma sniedzējs slēdz trīspusēju līgumu par pakalpojuma saņemšanu.

  Pakalpojumu pārtrauc sniegt šādos gadījumos:
  - bērns tiek atzīts par piemērotu apmeklēt pamatizglītības iestādi;
  - bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) ar iesniegumu lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu

  Pakalpojums tiek apmaksāts līdz 600 euro gadā vienai ģimenei.
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība