Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtējums pēc Bartela indeksa

  Pakalpojuma mērķis:
  Veikt objektīvu klienta funkcionalitātes un vides novērtējumu pirms invaliditātes noteikšanas un valsts pabalsta īpašai kopšanai pieprasīšanas veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā, (saīsinājumā – VDEĀK).

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Personas ar smagiem funkcionāliem vai garīga rakstura traucējumiem, kurām pēc ģimenes ārsta norādījuma tiek kārtota vai pagarināta invaliditāte.

  Pakalpojums ietver:
  • personas apsekošanu dzīves vietā un atbilstoši MK 2014.gada 23.decembra noteikumu prasībām anketas ( Bartela indekss) aizpildīšana;
  • atzinuma sagatavošana par izvērtējamās personas funkcionālajām spējām.
  Pēc ģimenes ārsta norādījuma un klienta vai viņa piederīgo lūguma sociālais darbinieks vienojas par apsekojuma laiku  dzīves vietā.
  Vides novērtējums Saldus novada iedzīvotājiem ir bezmaksas pakalpojums.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība