Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Nepilngadīgo likumpārkāpēju profilakses darbs

  Pakalpojuma mērķis:
  Profilakses darbs ar nepilngadīgajiem, kuri ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas ir novedušas vai var novest pie prettiesiskas rīcības, kā arī darbs ar viņu vecākiem.
   
  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Policijas uzmanības lokā nonākušie bērni, bērni likumpārkāpēji un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni vecumā līdz 18 gadiem.
   
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  • Saņemts paziņojums no Valsts policijas, Pašvaldības policijas.
   
  Pakalpojums ietver:
  • Palīdzēt personai noteikt, risināt vai mazināt sociālās problēmas un profilakses darba ietvaros risināt personiskās, savstarpējās attiecības;
  • Piesaistīt nepieciešamos resursus un organizēt pakalpojumus personas sociālo problēmu risināšanai;
  • Izstrādāt nepilngadīgajam Sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu, ietverot sociālās rehabilitācijas plānu ar konkrētiem uzdevumiem katram bērnam individuāli, kā arī veikt novērtēšanu ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
  Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantam likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.
   
  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība