Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Ģimenes atbalsta krīžu centri

  Pakalpojuma mērķis:
  Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī no prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  • Ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ.
  • Bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām.

  Pakalpojums ietver:
  Rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1. Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums;
  2. Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums;
  3. Izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu, rehabilitāciju, ja tāda sniegta.


  Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Ministru kabineta noteikumi.
  Pakalpojums tiek nodrošināts “Talsu novada krīžu centrā”, Ventspils ģimeņu un bērnu krīzes centrā “Paspārne”, Zantes ģimenes atbalsta centrā, Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma centrā “Atbalsta centrs ģimenēm”.

  Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība