Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Ģimenes asistenta pakalpojums

  Pakalpojuma mērķis:
  Pakalpojums tiek nodrošināts, lai sniegtu atbalstu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanai, gadījumos, kad vecāki nepietiekami nodrošina bērna vajadzības.

  Pakalpojuma mērķa grupas:
  1. nepilnās ģimenes;
  2. daudzbērnu ģimenes;
  3. ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē;

  4. ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.

  Pakalpojums ietver:
  Atbalsta ģimenes pakalpojumus līdz 40 stundām mēnesī uz laiku līdz 6 mēnešiem.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1. bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums;
  2. sociālā darbinieka atzinums.
   
  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
  1. nepilnās ģimenes;
  2. daudzbērnu ģimenes;
  3. ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē;

  4. ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts krīzes situācijā.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība