Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Atkarību profilakse

  Pakalpojuma mērķis:
  Palīdzēt personām atzīt, atrisināt vai mazināt problēmas, kas saistītas ar atkarību izraisošu vielu un procesu lietošanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, un mazināt atkarību un to radīto seku izplatību sabiedrībā. Veicināt motivāciju pilnveidot dzīves kvalitāti. 

  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām (alkohola, nikotīna).

  Pakalpojums ietver:
  Individuālas, anonīmas un bezmaksas konsultācijas vai/un dalību atbalsta grupās, izglītojošas un informatīvas lekcijas izglītības iestādēs, nepieciešamības gadījumā speciālistu (psihologu, narkologu) piesaistīšanu.

  Pakalpojumu var saņemt:
  Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.

  Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība