Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Atbalsta/izglītojošas grupas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem

  Pakalpojuma mērķis:
  Mazināt riska grupas jauniešu likumpārkāpumu risku, negatīvismu un sociālo atstumtību, veicināt uzvedības izmaiņas un nostiprināt sociāli pieņemamu uzvedību, apzināt un atpazīt savas emocijas, paaugstināt izpratni par savu problēmsituāciju un risināšanas iespējām, attīstīt prasmi uzņemties atbildību un veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrībā, atkarības problēmu risināšana.
   
  Pakalpojuma mērķa grupas:
  Uzmanības lokā nonākušie bērni, bērni likumpārkāpēji un no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni, Sociālā dienesta redzeslokā nonākušie vecumā līdz 18 gadiem.
   
  Pakalpojums ietver:
  10 nodarbības pēc noteiktas motivācijas programmas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.
   
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  • Noslēgta vienošanās ar bērnu vecākiem, nepilngadīgo jaunieti
  • Sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma nepieciešamību
  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
  Saldus novada nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem vecumā no 10-18 gadiem.
   
  Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība