Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Atbalsta un pašpalīdzības grupas

  Pakalpojuma mērķis:
  pakalpojums tiek sniegts ar mērķi mazināt personas sociālo izolētību, saskatīt problēmu cēloni un attīstīt personas resursus, saņemot grupas atbalstu un problēmrisināšanas pieredzi.

  Pakalpojuma mērķa grupas:
  dažādas klientu grupas atbilstoši viņu vajadzībām un sociālo problēmu cēloņiem.

  Pakalpojums ietver:
  10 grupas nodarbības, profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, pēc, atbilstoši grupas dalībnieku vajadzībām, izstrādāta nodarbību plāna

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1.Personas iesniegums
  Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai

  Atbalsta grupa “Bērna emocionālā audzināšana”

  Pakalpojuma mērķis:
  pakalpojums tiek nodrošināts ar preventīvu mērķi, lai vecākiem sniegtu nepieciešamās zināšanas par emocionālās audzināšanas nozīmi bērna attīstībā, harmoniskas personības veidošanā, kā arī mazinātu vardarbību pret bērnu.

  Pakalpojuma mērķa grupas:
  Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem,  kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam.

  Pakalpojums ietver:
  10 grupas nodarbības pēc noteiktas bērnu emocionālās audzināšanas programmas.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1.Personas iesniegums
  2.Sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.

  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
  Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem.
  Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai
   
  Atbalsta grupa “BEZ PĒRIENA. Kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas”

  Pakalpojuma mērķis:
  Pakalpojums tiek nodrošināts, lai veicinātu vecāku izpratni par bērnu fiziskas sodīšanas ietekmi un uzlabotu viņu  praktiskās zināšanas par pozitīvām bērnu disciplinēšanas metodēm.

  Pakalpojuma mērķa grupas:
  Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērni līdz 6 gadu vecumam

  Pakalpojums ietver:
  6 grupas nodarbības pēc noteiktas apmācību kursa programmas.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  Sociālā darbinieka atzinums par pakalpojuma nepieciešamību.

  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
  Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem.
  Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai
   
  Atbalsta grupa “Izproti sava bērna bailes. Uz traumu fokusēta kognitīvi-biheviorāla terapija bērniem un jauniešiem ar pēctraumas stresa traucējumiem.”

  Pakalpojuma mērķis:
  Pakalpojums tiek nodrošināts, lai aizstāvētu un atbalstītu bērnus, kuri piedzīvojuši ilgstošu trauksmi un bailes, vai ir kļuvuši par vardarbības upuriem vai lieciniekiem attiecībās ar tuviniekiem.

  Pakalpojuma mērķa grupas:
  bērni no 6 gadu vecuma un viņu vecāki, kas piedzīvojuši traumatiskus notikumus, kļuvuši par vardarbības upuriem vai lieciniekiem attiecībās ar tuviniekiem.

  Pakalpojums ietver:
  12 grupas nodarbības pēc noteiktas apmācību kursa programmas.

  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  1.Personas iesniegums

  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
  Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem.
  Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.

  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai

  Atbalsta grupa “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”
   
  Pakalpojuma mērķis:
  Sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.
   
  Pakalpojuma mērķa grupa:
  Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 10-17 gadiem.
   
  Pakalpojums ietver:
  Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Nodarbības ir bez maksas. Nodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai, izdales materiālus. Nodarbību cikla ietvaros notiek 10 nodarbības.
   
  Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
  • Personas iesniegums
  • Sociālā darbinieka, bāriņtiesas – atzinums par pakalpojuma nepieciešamību
  Tiesības saņemt pašvaldības finansētu pakalpojumu ir:
  • Sociālā dienesta klientiem – ģimenēm ar bērniem vecumā no 10-18 gadiem
  • Saldus novadā dzīvojošām ģimenēm, kurām nepieciešams atbalsts, sakarā ar pusaudžu audzināšanu
  Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu līdz 10 vecākiem, slēgta grupa.
   
  KONTAKTPERSONAS:
  Sociālais darbinieks-gadījuma vadītājs atbilstoši klientu grupas specifikai, atbilstoši klienta dzīves vietai
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība