Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Pabalsts krīzes situācijā

  Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģimenei (personai), kura, citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, vai tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. 
   
  Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīsdesmit kalendāra dienu laikā no situācijas rašanās brīža un klāt pievienoti situāciju apliecinošie dokumenti, apsekošanas akts un sociālā darba speciālista situācijas apraksts. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu krīzes situācijā iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru.
   
  Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā un tā apmēru pieņem Saldus novada p/a "Sociālais dienests", ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, līdz 720.00 euro vienai ģimenei (personai).
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība