Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Veselības pabalsts

  Veselības pabalstu ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, uz statusa laiku līdz 130.00 euro personai kārtējā kalendāra gadā.
  Veselības pabalstu var saņemt ģimenes (personas), kurām ienākumu līmenis atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, bet pārsniedz kustamā un nekustamā īpašuma apjomus, iesniedzot iesniegumu un aizpildot deklarāciju, kuras periods ir seši mēneši. Veselības pabalstu var saņemt deklarācijas perioda laikā, nepārsniedzot 175.00 euro personai kārtējā kalendāra gadā.

  Veselības pabalstu piešķir, pamatojoties uz ārstniecības personu un iestāžu apstiprinātiem dokumentiem, kuros ir norādīts pacienta vārds, uzvārds un personas kods, un kuri ir izrakstīti kārtējā kalendāra gadā.
   
  Veselības pabalsta saņemšanai iesniedz šādus dokumentus:
  • iesniegumu;
  • ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, pamatojumu veiktajai manipulācijai, pakalpojumam vai preces iegādei;
  • maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju vai rēķinu par pakalpojumu ārstniecības iestādēs kopiju, vai maksājumu apliecinošu dokumentu kopiju par medikamentiem vai receptēm uz pabalsta pieprasītāja vai tā ģimenes locekļa vārda, pēc nepieciešamības uzrādot dokumenta oriģinālu.
  Pieaugušie drīkst izmantot 50,00 euro no bērniem domātā veselības pabalsta. Pieaugušās personas savā starpā drīkst izmantot neizmantoto ģimenes locekļu pabalsta daļu.
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība