Ceturtdiena,  12. decembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Pabalsti audžuģimenei

  Pabalsts audžuģimenei tiek piešķirts ar mērķi nodrošināt bērna pamatvajadzības.
  Pabalsta veidi un apmērs:
  • Pabalsta apmērs par katru audžuģimenē ievietoto bērnu ir divkāršs Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam, izmaksājams vienu reizi mēnesī;
  • Par katru audžuģimenē ievietoto bērnu, kura uzturēšanās laiks ir īsāks par mēnesi, ir divkāršs Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērs bērnam proporcionāli dienu skaitam;
  • Audžuģimene par katru ģimenē ievietoto bērnu, kura uzturēšanās audžuģimenē ir ilgāka par vienu mēnesi, saņem vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 35% no valstī noteiktās minimālās darba algas, kuru izmaksā vienu reizi pie līguma slēgšanas;
  • Audžuģimene par katru ģimenē ievietotu bērnu, kurš audžuģimenē uzturējies vismaz 6 mēnešus, saņem pabalstu 35% no valstī noteiktās minimālās darba algas, izmaksā vienu reizi gadā.
  Pabalstus izmaksā, pamatojoties uz noslēgto līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē starp Saldus novada pašvaldības aģentūru "Sociālais dienests" un audžuģimeni.
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība