Trešdiena,  23. oktobris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   
  Garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts

  Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tiek piešķirts un izmaksāts trūcīgām ģimenēm (personām), kurām statuss noteikts uz trīs mēnešiem. 

  GMI līmeņa apmērs vienai personai ir 53,00 euro mēnesī.
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība