Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa (pagastos)

  Administratīvā teritorija Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
  Saldus novads sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļas vadītāja Gundega Bolšteina 26606958
  Ezeres pagasts sociālā darbiniece Madara Mūrniece 29118598
  sociālā darbiniece Dace Daugele 26394054
  Jaunauces pagasts sociālā darbiniece Aina Klaipa 29394202
  Jaunlutriņu pagasts sociālā darbiniece Santa Arāja 26187131
  Kursīšu pagasts sociālā darbiniece Simona Homčenko 26656559
  Lutriņu pagasts sociālā darbiniece Inga Siliņa 29159343
  63823706
  sociālā darbiniece Simona Homčenko 26656559
  Nīgrandes pagasts sociālā darbiniece Kalnu ciemā Daiva Deļišina 20222936
  63842670
  sociālā darbiniece Dagnija Elere 26383857
  63864202
  Novadnieku pagasts sociālā darbiniece Līga Januševska 22026128
  63807495
  Pampāļu pagasts sociālā darbiniece Dace Daugele 26394054
  Rubas pagasts sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca 26186722
  Saldus pagasts sociālās palīdzības organizatore Elita Austere 20283626
  63839380
  sociālā darbiniece Inese Auziņa 20248905
  Šķēdes pagasts sociālā darbiniece Santa Arāja 26187131
  Vadakstes pagasts sociālā darbiniece Aina Klaipa 29394202
  Zaņas pagasts sociālā darbiniece Daiva Deļišina 20222936
  sociālā darbiniece Dagnija Elere 26383857
  Zirņu pagasts sociālā darbiniece Dace Ķeķe 27883721
  sociālās palīdzības organizatore Elita Austere 20283626
  Zvārdes pagasts sociālā darbiniece Inese Auziņa 20248905
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība