Svētdiena,  27. maijs,  2018
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālā darba un palīdzības nodaļa

  Administratīvā teritorija Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
  Saldus
  pilsēta
  sociālā darbiniece Santa Dižgalve 20203194
  sociālā darbiniece Eva Līpiņa 26144915
  sociālās palīdzības organizatore Inga Pastare 29273405
  Ezeres
  pagasts
  sociālā darbiniece Madara Mūrniece 29118598
  63807503
  Jaunauces pagasts sociālā darbiniece Aina Klaipa 29394202
  Jaunlutriņu pagasts sociālā darbiniece Santa Arāja 26187131
  Kursīšu
  pagasts
  sociālā darbiniece Inese Pērkone 26656559
  63846685
  Lutriņu
  pagasts
  sociālā darbiniece Inga Siliņa 29159343
  63823706
  sociālās palīdzības organizatore Ilga Brēdiķe 27808656

   
  Nīgrandes pagasts sociālā darbiniece Kalnu ciemā Daiva Deļišina 20222936
  63842670
  sociālā darbiniece Dagnija Elere 26383857
  63864202
  Novadnieku
  pagasts
  sociālās palīdzības organizatore Ilga Brēdiķe 27808656
  sociālā darbiniece Līga Januševska 22026128
  63807495
  Pampāļu
  pagasts
  sociālā darbiniece Dace Daugele 26394054
  Rubas
  pagasts
  sociālā darbiniece Sarmīte Bergholca 26186722
  Saldus
  pagasts
  sociālās palīdzības organizatore Elita Austere 20283626
  63839380
  sociālā darbiniece Inese Auziņa 20248905
  Šķēdes
  pagasts
  sociālā darbiniece Egita Kairova 20286824
  63846324
  Vadakstes
  pagasts
  sociālā darbiniece Evita Andersone 26600169
  Zaņas
  pagasts
  sociālā darbiniece Irma Ruzga 28351670
  sociālās palīdzības organizatore Silva Pērkone 26169823
  Zirņu
  pagasts
  sociālā darbiniece Dace Ķeķe 27883721
  sociālās palīdzības organizatore Gunta Peterlevica 26542029
  63846234
  Zvārdes
  pagasts
  sociālā darbiniece Inese Auziņa 20248905
  63846149
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība