Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Administratīvā-saimnieciskā nodaļa

  Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
  Vecākā grāmatvede Aija Dziedātāja 28361366
  Grāmatvede Guna Ipse 28361366
  Grāmatvede Jautrīte Karlevica 28361366
  Lietvede Dace Sērmolīte 63881666 29239717
  Lietvede Linda Fridrihsone 63881666 29239717
  Saimniecības daļas vadītājs Artis Čunka    
  Autovadītājs Arnis Kļava    
  Apkopēja Anita Zvirbule    
  Apkopēja Evita Vilne    
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība