Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   
  Adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV- 3801
  Tālr.: +371 63881666
  Fakss: +371 63824955
  E-pasts:
  Rekvizīti: 
  Saldus novada p/a „Sociālais dienests”
  Reģ. Nr. 90002119731
  Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
  AS ,,SEB banka” Saldus filiāle
  UNLALV2X, konts LV15UNLA0050018431454


  Darba laiks:
  Pirmdien 8.00-12.00 13.00-18.00
  Otrd., Trešd., Ceturtd. 8.00-12.00 13.00-17.00
  Piektdien 8.00-12.00 13.00-16.00
   
  Iedzīvotāju pieņemšanas laiks:
  Pirmdien 8.00-12.00 13.00-18.00
  Ceturtdien 8.00-12.00 13.00-15.00
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība