Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Vadakstes dienas centrs

  Dienas centra mērķauditorija ir bērni, jaunieši, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes un personas, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.

  Dienas centrā ir pieejami šādi pakalpojumi:
  • asinsspiediena mērīšana;
  • veļas mazgāšana;
  • duša;
  • reizi mēnesī brauc psihologs;
  Ir iespēja pavadīt brīvo laiku radošajās nodarbībās, apgūt dažādas sociālas prasmes, izmantot trenažieru telpu, rotaļu telpu, skatīties televizoru, izmantot datoru ar interneta pieslēgumu, reizi mēnesī pie mums ir frizieris.

  Dienas centrs sadarbojas ar pagasta bibliotēku, kopā organizējot dažādas aktivitātes bērniem, arī ar kaimiņu pagastu dienas centriem - Jaunauci un Rubu.

  Informāciju par Vadakstes dienas centra plānotajiem pasākumiem - skatīt sadaļā “Aktuālā informācija” (“Dienas centru aktivitātes”)


  Adrese:
  "Krāces-2", Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV-3895

  Darba laiks:
  Pirmdienās    9.00-12.00  13.00-16.00
  Otrdienās       9.00-13.00
  Trešdienās    13.00-19.00
  Cetutrdienās  9.00-13.00

   
  Sociālā darbiniece Aina Klaipa, tālr.: 29394202
  Aprūpētāja Saule Freiberga, tālr.: 26600169

   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība