Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   
  Sociālās aprūpes centrs “Ābeles” piedāvā
  mūsdienīgas un mierīgas vecumdienas

   
  Sociālās aprūpes centrs “Ābeles” ir Saldus novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” struktūrvienība. Sociālās aprūpes centrs sniedz ilgstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem.
  Atrodamies -  Saldus novadā, Lutriņu pagastā, netālu atrodas autoceļš Saldus - Kuldīga. Laba satiksme uz Saldu, Kuldīgu, Rīgu. Netālu atrodas bibliotēka, ambulance, veikals, klubs.

  Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem.
   
  Sociālā pakalpojuma galvenais uzdevums nodrošināt aprūpes institūcijā tādus apstākļus, kas raisītu cilvēkam māju sajūtu, un nodrošināt pakalpojumu, kas atbilstu cilvēka vajadzībām un tiesībām.

  Sociālās aprūpes centrs apstiprinātā budžeta ietvaros veic šādas funkcijas:
  • klientu diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
  • klientu nodrošināšanu ar labiekārtotām istabiņām, kas aprīkotas ar sadzīvei nepieciešamo inventāru, tehniskajiem palīglīdzekļiem;
  • vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu ēdināšanu četras reizes dienā;
  • klientu nodrošināšanu ar viņu dzimumam un gadalaikam piemērotiem apaviem, apģērbu, veļu, personīgās higiēnas līdzekļiem;
  • sociālās aprūpes un rehabilitācijas organizēšanu atbilstoši klienta vecumam un veselības stāvoklim;
  • neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumiem (nepieciešamības gadījumos konsultācijas pie speciālistiem), kā arī klientiem nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – medikamentiem (valsts kompensējamiem);
  • kultūras pasākumu, nodarbību, aktivitāšu organizēšanu, 
  Uzturēšanās maksa SAC “ Ābeles”:
  • Saldus novada iedzīvotājiem - 480.00 EUR mēnesī
  • Citu novadu iedzīvotājiem - 686.00 EUR mēnesī 
  Iesniedzamie dokumenti:
  • “Sociālā dienesta” lēmums;
  • pase vai personas apliecība;
  • ģimenes ārsta izziņa par lietotajiem medikamentiem un veselības stāvokli;
  • izziņa par pensijas vai pabalsta apmēru no VSAA;
  • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
  • novērtēšanas karte no pašvaldības sociālā darbinieka. 
  Kontaktinformācija:
  Saldus novada p/a "Sociālais dienests" Sociālās aprūpes centrs "Ābeles"
  Reģ.Nr.90002119731
  Juridiskā adrese: Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
  Faktiskā adrese: "Ābeles", Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861

  Tālr.: 63831235 
  E-pasts:

  Vadītāja: Sarmīte Kušniruka
  Tālr.:
  25428390, e-pasts:

  Medicīnas māsa, aprūpes personāls: tālr.: 63831136
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība