Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Sociālā dzīvojamā māja "Rūķīši"

   
  Saldus novada
  sociālā dzīvojamā māja „Rūķīši” ar krīzes istabām

  tika atklāta 2010.gada 1.septembrī

   
  Sociālā dzīvojamā māja

  Dzīvojamā platība tiek izīrēta Saldus novada trūcīgajām, maznodrošinātām vai sociāli mazaizsargātajām personām:
  • pensionāriem, kuri ar savām finansēm nespēj segt izdevumus par līdzšinējā dzīvokļu īri, apkuri, komunālajiem pakalpojumiem, bet nav nepieciešama īpaša kopšana;
  • invalīdiem, kuriem dažādu kustību funkcionālo traucējumu dēļ iepriekšējās dzīves vietas apsaimniekošana un kvalitatīva pašaprūpe nav iespējama un nav vajadzīga īpaša kopšana.
  Iespēja īrēt dzīvojamo platību „Rūķīšos” ir arī Saldus novada privatizēto dzīvokļu vai privātmāju īpašniekiem, ja tiek noslēgts uztura vai dāvinājuma līguma ar pašvaldību.
  Lēmumu par dzīvojamās platības izīrēšanu personai pieņem DOME
   

  Dzīvokļa istabiņa


  Atpūtas telpas

  Nepieciešamie dokumenti, kuri jāiesniedz pašvaldībai:
  • iesniegums par dzīvojamās platības īrēšanu;
  • VSAA izziņa par valsts sociālo pabalstu;
  • medicīniskā izziņa( veidlapa Nr.027/u);
  • invalīdiem-invaliditātes apliecība.
    
  Krīzes istabas
   
  Krīzes istabas pieejamas:
  • bērniem, kuri cietuši no vardarbības, ģimenēm un bērniem krīzes situācijās nodrošina sociālo un psiholoģisko palīdzību vai diennakts sociālo rehabilitāciju;
  • citām personām, kuru ievietošanu krīzes istabā pamato sociālais darbinieks ar situācijas aprakstu. Minēto personu uzturēšanās nodrošināšanai krīzes istabā nepieciešams Aģentūras lēmums;
  • pieaugušai personai ģimenes krīzes situācijā līdz 30 dienām.


  Lai saņemtu palīdzību:
  • bērns personīgi griežas pēc palīdzības;
  • bērna vecāki vai aizbildnis vēršas pēc palīdzības;
  • lūgumu ievietot bērnu krīzes istabā var iesniegt bāriņtiesa, valsts vai pašvaldības policija, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestāde.
  Kontakti:
  Adrese: Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts, „Namiķi”, Saldus novads, LV-3861
  Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts, adrese
  Vadītāja-sociālā darbiniece Gunta Āboliņa 29720455
  Aprūpētāja Janina Reinholde 25426990 Melioratoru iela 9, „Namiķi”,
  Lutriņu pagasts,
  Saldus novads,
  LV-3861
  Aprūpētāja Rita Šķirinska
  Aprūpētāja Iveta Rutkovska
  Aprūpētāja Inga Bula
  Aprūpētāja Sandra Grauduma
  Apkopēja Daiga Vāce

  Saldus novada p/a „Sociālais dienests”, Slimnīcas iela 3A, Saldus, LV-3801
  direktore - Ina Behmane
  Tālr.: +371 29462913
  Sociālā darbiniece darbam ar pensijas vecuma personām - Inta Vanaga
  Tālr.: +371 25636861
  Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem - Eva Līpiņa
  Tālr.: +371 27843327
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība