Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Šķēdes dienas centrs

  Šķēdes dienas centra darbības mērķis: Nodrošināt sociālo prasmju apguvi un pilnveidošanu, organizēt saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem, ģimenēm, pensijas vecuma cilvēkiem un citām iedzīvotāju grupām.

  Šķēdes dienas centrā atrodas: Sociālo pakalpojumu un palīdzības nodaļa.
  Pieejamie pakalpojumi:
  • Sociālā darbinieka konsultācijas;
  • Psihologa konsultācijas;
  • Atbalsta grupu nodarbības.
  Maksas pakalpojumi:
  • Veļas mazgāšana, 0.85 euro (1 cikls).

  Šķēdes dienas centrā: pensionāri aktīvisti kopā svin dažādus svētkus, apmeklē koncertus, ekskursijas, tematiskās nodarbības un citas aktivitātes. Senioriem Izveidots deju kolektīvs “Pogas”, notiek mēģinājumi un uzstāšanās koncertos.

  Dienas centrā aktīvi darbojas bērnu „Podzēnu” dramatiskais kolektīvs, notiek mēģinājumi un uzstāšanās dažādos pasākumos.
  Bērniem tiek organizētas radošās un praktiskās nodarbības.

  Informāciju par Šķēdes dienas centra plānotajiem pasākumiem - skatīt sadaļā “Aktuālā informācija (Dienas centru aktivitātes)
  Sociālajā tīklā “facebook.com” ir izveidota mājas lapa “Šķēdes dienas centrs, kur var iegūt jaunāko informāciju par aktivitātēm un aplūkot foto galerijas par notikušām aktivitātēm.

  Darba laiks:
  Katru darba dienu no plkst. 8.00 - 17.00
  Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00

  Sociālā darbiniece: Santa Arāja
  Aprūpētāja: Inese Ādiņa

  Adrese:
  Skolas iela 11, Šķēdes pag., Saldus nov., LV-3875
  Tālr.: 26187131
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība