Pirmdiena,  20. maijs,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Dienas aprūpes centrs «Saulespuķe»

  Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 (t.sk. ēdināšanu un, ja nepieciešams, transporta pakalpojumus).

  Dienas aprūpes centra "Saulespuķe" darbības mērķis ir radīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir noteikta indvaliditāte, iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.


  Dienas aprūpes centra pakalpojumus var saņemt:
  • Saldus novada pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošas personas (iespējams slēgt līgumu arī ar citu pašvaldību iedzīvotājiem), kam ir noteikta invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem;
  • personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
  Lai varētu apmeklēt Dienas aprūpes centru "Saulespuķe", jādodas pie vadītājas Mairas Saulītes (tālr.:27842636).
   
   
  Dienas aprūpes centra "Saulespuķe" nodarbības:
  • mūzikas terapija;
  • ansamblis;
  • instrumentu spēle;
  • vingrošanas un sporta nodarbības;
  • futbols;
  • galdniecība;
  • virtuves un pašaprūpes prasmju nodarbības;
  • individuālās nodarbības;
  • sociālās zinības;
  • aušanas, šūšanas, zīmēšanas, adīšanas, pērļošanas u.c. nodarbības.
  Plašā​ka informācija par DAC “Saulespuķe” jaunumiem un aktivitātēm sociālajā tīklā “facebook.com
  https://www.facebook.com/dacsaulespuke/  Seko līdzi un dalies ar draugiem!


  Mūsu kontakti:
  Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts, adrese
  Vadītāja Maira Saulīte 27842636
  Sociālā darbiniece Madara Zgirska 27822944
  Sociālā rehabilitētāja Dita Beiere  

  Slimnīcas iela 3,
  Saldus, LV-3801
  Apmācību speciāliste Sandra Dīcmane
  Apmācību speciāliste Sarmīte Jonaite
  Apmācību speciāliste Viktorija Pīgožne
  Apmācību speciālists Jānis Pīgožnis
  Aprūpētāja Gunta Kvaste
  Apmācību speciālists, autovadītājs Arvīds Grudulis 26169823
  Mūzikas terapeite Liene Ventere 29401255

   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība