Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Dienas aprūpes centrs «Saulespuķe»

  Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un  pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 (t.sk. ēdināšanu un, ja nepieciešams, transporta pakalpojumus Saldus pilsētā).

  Dienas aprūpes centra "Saulespuķe" darbības mērķis ir radīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir noteikta indvaliditāte, iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.

  Dienas aprūpes centra pakalpojumus var saņemt:
  • Saldus novada pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošas personas (iespējams slēgt līgumu arī ar citu pašvaldību iedzīvotājiem), kam ir noteikta invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem;
  • personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu vai 16 gadu vecumu, ja nemācās.
  • Lai apmeklētu Dienas aprūpes centru "Saulespuķe" nepieciešams:
   •  personas vai likumiskā pārstāvja iesniegums, ka vēlas apmeklēt Dienas aprūpes centru,
   •  ģimenes ārsta izziņa, ka nav kontrindikāciju;
   •  atzinums no psihiatra.
   
  Dienas aprūpes centra "Saulespuķe" nodarbības:
  • mūzika;
  • sports;
  • galdniecība;
  • virtuves un pašaprūpes prasmju nodarbības;
  • individuālās nodarbības;
  • saskarsmes iemaņu apguve;
  • konsultācija un palīdzība klienta sociālo problēmu risināšanā;
  • radošās pašizteiksmes iemaņu apguve;
  • fiziskā un intelektuālā darba prasmju apguve;
  • aušanas, šūšanas, zīmēšanas, adīšanas, pērļošanas u.c. nodarbības;
  • dārza darbu prasmju apgūšana.
  Plašā​ka informācija par DAC “Saulespuķe” jaunumiem un aktivitātēm sociālajā tīklā “facebook.com
  https://www.facebook.com/dacsaulespuke/  Seko līdzi un dalies ar draugiem!


  Mūsu kontakti:
  Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts, adrese
  Vadītāja Maira Saulīte 27842636
  Sociālā darbiniece Madara Zgirska 27822944
  Mūzikas pulciņa vadītāja Aivita Ārniece  

  Slimnīcas iela 3,
  Saldus, LV-3801
  Apmācību speciāliste Sandra Dīcmane
  Apmācību speciāliste Sarmīte Jonaite
  Apmācību speciāliste Agrita Rimkus
  Apmācību speciālists Kaspars Zeltābols
  Aprūpētāja Gunta Kvaste

   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība