Svētdiena,  22. jūlijs,  2018
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Saldus Dienas aprūpes centrs «Saulespuķe»

  Dienas aprūpes centrs nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00 (t.sk. ēdināšanu un, ja nepieciešams, transporta pakalpojumus).

  DAC "Saulespuķe" darbības mērķis ir radīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam ir noteikta indvaliditāte, iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās spējas.

  Dienas aprūpes centra lietotāji ir:
  • Saldus pašvaldības administratīvā teritorijā dzīvojošas personas (iespējams slēgt līgumu arī ar citu pašvaldību iedzīvotājiem), kam ir noteikta invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem;
  • personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu;
  Lai varētu apmeklēt DAC "Saulespuķe", jādodas pie Mairas Saulītes (DAC “Saulespuķe” vadītāja).

  DAC "Saulespuķe" nodarbības:
  • mūzikas terapija;
  • ansamblis;
  • intsrumentu spēle;
  • vingrošanas un sporta nodarbības;
  • futbols;
  • galdniecība;
  • virtuves un pašaprūpes prasmju nodarbības;
  • individuālās nodarbības;
  • sociālās zinības;
  • aušanas, šūšanas, zīmēšanas, adīšanas, pērļošanas u.c. nodarbības.
  Mūsu kontakti:
   
  Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts, adrese
  Vadītāja Maira Saulīte 27842636
  Sociālā darbiniece Madara Zgirska
   27 822 944
  Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801
  Mūzikas terapeite Liene Ventere
  Sociālā rehabilitētāja Dita Beiere
  Apmācību speciāliste Daina Kapustinska
  Apmācību speciāliste Viktorija Pīgožne
  Apmācību speciālists Jānis Pīgožnis
  Apmācību speciāliste Sarmīte Jonaite
  Apmācību speciālists, autovadītājs Arvīds Grudulis
  Aprūpētāja Gunta Kvaste   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība