Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Pampāļu dienas centrs

  Pampāļu dienas centrs piedāvā:
  • Saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un jauniešiem (zīmēšana, rotaļāšanās, galda spēļu spēlēšana, filmu skatīšanās)
  • Tematiskas pēcpusdienas un pasākumus senioriem un citām iedzīvotāju mērķa grupām
  • Izglītojošas, sociālo prasmju attīstošas atbalsta grupas vecākiem un bērniem
  • Sociālā darbinieka konsultācijas
  • Psihologa konsultācijas pēc pieraksta
  • Mājīgas telpas iedzīvotāju, biedrību un domubiedru sabiedriskajām aktivitātēm
  ​Informāciju par Pampāļu dienas centra plānotajiem pasākumiem - skatīt sadaļā “Aktuālā informācija” (“Dienas centru aktivitātes”)

  Dienas centra darba laiks:
  Pirmdiena    13.00 – 17.00
  Otrdiena      13.00 – 17.00
  Trešdiena    13.00 – 17.00
  Ceturtdiena 13.00 – 17.00
  Piektdiena   13.00 – 17.00

  Adrese:
  "Pumpuriņi", Pampāļu pag., Saldus., nov., LV-3882
  (Pampāļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkā “Pumpuriņi”, 1.stāvā, ieeja pa centrālajiem vārtiem)
  Tālr.: 26394054


  Dienas centrā strādā:
  sociālā darbiniece Dace Daugele un viņai palīdz Inga Melnbārde, kura rūpējas par telpu kārtību un dienas centra jaunāko apmeklētāju radošajām aktivitātēm.
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība