Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Nīgrandes dienas centrs

  Dienas centrs sniedz sociālo atbalstu, koordinē sabiedrisko organizāciju darbu un nodrošina tās ar telpām, ar mērķi, izprast iedzīvotāju vajadzības, dot iespēju cilvēkiem bagātināt savu sociālo dzīvi, apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanā.

  Dienas centra mērķauditorija: pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, bezdarbnieki, trūcīgās, maznodrošinātās ģimenes, personas, kuras vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs.
  Dienas centrā ikdienas laipni tiek gaidīts ikviens, kas vēlas pilnveidot savas zināšanas un prasmes, gūt atbalstu, atrast domubiedrus un realizēt interesantas idejas. Centra aktivitātēs piedalās visu sabiedrības grupu pārstāvji neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības, sociālā stāvokļa.

  Dienas centra galvenie darbības virzieni:
  • Veicināt personu spējas pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas;
  • Sniegt apmeklētājiem profesionālu sociālo un psihosociālo palīdzību;
  • Nodrošināt apmeklētājiem individuālās konsultācijas;
  • Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • Organizēt maksas pakalpojumu sniegšanu - veļas mazgāšana, dušas izmantošana (šie pakalpojumi ir pieejami arī Kalnos).
  Pēc apmeklētāju pieprasījuma iespēju robežās cenšamies noorganizēt friziera un manikīra - pedikīra pakalpojumus.

  Dienas centrs apmeklētājiem piedāvā šādus pakalpojumus:
  • psihologu un citu speciālistu konsultācijas;
  • informāciju par sociāliem pakalpojumiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, par iespējamajiem palīdzības veidiem: sociālo palīdzību, asistenta pakalpojuma piešķiršanu, rehabilitāciju, aprūpi mājās;
  • praktiskas nodarbības jaunu prasmju un iemaņu apguvei;
  • bērniem tematiskās nedēļas pēc tēmas aktualitātes un situācijas, izmantojot dažādas darba tehnikas (zīmēšana, aplicēšana, rokdarbi, konkursi, viktorīnas);
  • skatīties televīziju;
  • lasīt laikrakstus, žurnālus;
  • spēlēt galda spēles - dambreti, šahu, novusu, galda hokeju;
  • darboties Nevalstiskajās organizācijās, apvienībās, biedrībās, klubiņos, interešu un atbalsta grupās;
  • gadskārtu ieražu un svētku atzīmēšana, gatavošanās tiem: dekoru, dāvaniņu, telpu noformēšana, konkursi, ticējumi;
  • floristikas pulciņa dalībnieču darbošanās - dekoru pagatavošana Nīgrandes ciemata noformēšanai svētkos un ikdienā.

  Informāciju par Nīgrandes dienas centra plānotajiem pasākumiem - skatīt sadaļā “Aktuālā informācija” (“Dienas centru aktivitātes”)

  Dienas centra darba laiks:
  Pirmd., otrd., ceturtdienās no plkst. 900 - 1700
  Trešdienās no plkst. 1100 - 2000
  Piektdienās no plkst. 900 - 1600
  Sestdienās, svētdienās - slēgts

  Adrese:
  Burtnieku iela 6-2, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899

  Dienas centra aprūpētāja:
  Laila Viežauska, Tālrunis: 20287185
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība