Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Jaunlutriņu dienas centrs

  Dienas centra darbības mērķis: Sociālo prasmju attīstīšana un pilnveidošana, saturīga un pilnvērtīga brīvā laika organizēšana un pavadīšana, sociālo pakalpojumu un palīdzības sniegšana bērniem, ģimenēm, pensijas vecuma cilvēkiem un citām iedzīvotāju grupām.

  Dienas centra uzdevumi: 
  1. Atbalstīt un sniegt palīdzību Dienas centra klientiem, lai pilnveidotu viņu sociālās iemaņas - kopīgi meklēt resursus un risinājumus konkrētām sociālām problēmām, nodrošinot individuālas un grupu konsultācijas, kā arī palīdzēt atjaunot klientu sociālās funkcionēšanas spējas un sekmēt viņu integrāciju sabiedrībā.
  2. Organizēt, vadīt dažādu interešu grupu nodarbības, radot iespēju Dienas centra klientiem regulāri tikties, radoši darboties, izglītoties un pilnveidoties Dienas centra telpās un ārpus tām.
  3. Organizēt Dienas centra klientiem atpūtas, sporta un citus pasākumus.
  4. Organizēt Dienas centra klientiem kvalificētu speciālistu konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības u.tml.
  5. Savstarpēji vienojoties, iesaistīt Dienas centra klientus telpu, apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos.
  6. Nodrošināt iespēju izmantot Dienas centrā maksas pakalpojumus - Duša 0,85 EUR, veļas mazgāšana 0,85 EUR 1 cikls.

  Dienas centra darba laiks: 
  Pirmdiena: 8:00-12:00, 13:00–18:00
  Otrdiena: 8:00-12:00, 13:00–17:00
  Trešdiena: 8:00-12:00, 13:00–17:00
  Ceturtdiena: 8:00-12:00, 13:00–17:00
  Piektdiena: 8:00-12:00, 13:00–16:00
  Sestdiena, svētdiena - slēgts

  Dienas centrā strādā: 
  Sociālā darbiniece Santa Arāja
  Tālr.: 26187131, e-pasts:
  Aprūpētāja Gita Dumpe 
  Tālr.: 27610684
   
  Informāciju par Jaunlutriņu dienas centra plānotajiem pasākumiem - skatīt sadaļā “Aktuālā informācija” (“Dienas centru aktivitātes”).
  Plašāka informācija par Jaunlutriņu dienas centra jaunumiem un aktivitātēm - sociālajos tīklos "facebook.com" un "draugiem.lv"
  Seko līdzi un dalies ar draugiem!
   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība