Svētdiena,  22. jūlijs,  2018
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Ģimenes atbalsta dienas centrs

  Ģimenes atbalsta dienas centrs atrodas Saldū, Skrundas ielā 5.

  Centrā strādā:

  divas sociālās pedagoģes – Anita Hļevicka un Aiga Pelca, kultūras darba organizatore Lida Čevere un apkopēja Ingūna Rutkovska.

  Ģimenes atbalsta dienas centrā iedzīvotājiem ir iespējams saņemt šāda veida pakalpojumus:
  iedzīvotājiem, kuri ir nokārtojuši  trūcīgo un maznodrošināto statusu ir iespēja mazgāties un mazgāt veļu. Iedzīvotājiem ar trūcīgo statusu par to ir jāmaksā – 1 euro, bet maznodrošinātajiem – 1.42 euro. 1.grupas invalīdi var mazgāties bez maksas.

  Dienas centrā tiek organizētas bezmaksas vecāku izglītojošās grupas šādās apmācību programmās:
  • “Bērnu emocionālā audzināšana” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pirmsskolas vecumā);
  • “Ceļvedis , audzinot pusaudzi” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pusaudža vecumā);
  • “Bez pēriena, jeb kā ar mīlestību un cieņu audzināt bērnu” (grupā tiek runāts par pozitīvas disciplinēšanas metodēm).
  Lai pieteiktos šajās grupās, interesentiem jāgriežas Sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļā vai piesakoties personīgi Ģimenes atbalsta dienas centrā.  

  Centrā tiek sniegtas individuālās konsultācijas bērnu audzināšanas jautājumos.

  Dienas centrā ir izveidota  rotaļistaba, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. 1 x nedēļā notiek nodarbības māmiņām ar maziem bērniem. Šajās nodarbībās mazie ķipari dzied, dejo, piedalās dažādās radošās aktivitātēs, kā arī mācās draudzēties. Māmiņas savukārt sadraudzējas savā starpā, pārrunā nedēļas jaunumus, dalās pieredzē, tiekas ar speciālistiem.

  Pēcpusdienās pēc skolas, centriņu apmeklē skolas vecuma bērni, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. Bērniem centriņā ir iespēja piedalīties dažādās radošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī spēlēt dažādas galda spēles. Centriņā tiek svinēti  svētki  gan saistībā ar tautas tradīcijām , gan valsts svētki. Regulāri tiek rīkotas ekskursijas un pārgājieni.  Kopš centriņā strādā kultūras darba organizatore, paralēli dažādām aktivitātēm centrā darbojas teātra pulciņš.

  Darba laiks:
  Katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00

  Kontakti:
  Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts, adrese
  Sociālā pedagoģe  Aiga Pelca 28648840
  Sociālā pedagoģe Anita Hļevicka
  Kultūras darba organizatore Lida Čevere Skrundas iela 5,
  Saldus, LV-3801
  Apkopēja Ingūna Rutkovska   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība