Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū

  Ģimenes atbalsta dienas centrs atrodas Saldū, Skrundas ielā 5.

  Darba laiks:
  Katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 18.00

  Dienas centrā strādā:
  divas sociālās pedagoģes – Anita Hļevicka un Aiga Pelca, interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga un apkopēja Ingūna Rutkovska.

  Dienas centrā iedzīvotājiem, kuri ir nokārtojuši  trūcīgo vai maznodrošināto statusu ir iespēja mazgāties un mazgāt veļu. Maksa par pakalpojumu:
  -uzrādot trūcīgas personas izziņu: duša - 0,50 euro; veļas mazgāšana - 1,00 euro;
  -uzrādot maznodrošinātas personas izziņu: duša - 1,42 euro; veļas mazgāšana - 1,42 euro;
  -uzrādot invaliditātes apliecību: duša - bez maksas.

  Dienas centrā tiek organizētas bezmaksas vecāku izglītojošās grupas šādās apmācību programmās:
  • “Bērnu emocionālā audzināšana” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pirmsskolas vecumā);
  • “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (domāta vecākiem, kuriem ir bērni pusaudža vecumā);
  • “Bez pēriena, jeb kā ar mīlestību un cieņu audzināt bērnu” (grupā tiek runāts par pozitīvas disciplinēšanas metodēm).
  Lai pieteiktos šajās grupās, interesentiem jāgriežas Sociālā dienesta ģimenes atbalsta nodaļā vai piesakoties personīgi Ģimenes atbalsta dienas centrā.  

  Centrā tiek sniegtas individuālās konsultācijas bērnu audzināšanas jautājumos.

  Dienas centrā ir izveidota  rotaļistaba, kas paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem. 1 x nedēļā notiek nodarbības māmiņām ar maziem bērniem. Šajās nodarbībās mazie ķipari dzied, dejo, piedalās dažādās radošās aktivitātēs, kā arī mācās draudzēties. Māmiņas savukārt sadraudzējas savā starpā, pārrunā nedēļas jaunumus, dalās pieredzē, tiekas ar speciālistiem.

  Pēcpusdienās pēc skolas, centriņu apmeklē skolas vecuma bērni, lai saturīgi pavadītu brīvo laiku. Bērniem centriņā ir iespēja piedalīties dažādās radošās un sportiskās aktivitātēs, kā arī spēlēt dažādas galda spēles. Centriņā tiek svinēti  svētki  gan saistībā ar tautas tradīcijām, gan valsts svētki. Regulāri tiek rīkotas ekskursijas un pārgājieni.


  Informācija par Ģimenes atbalsta dienas centra plānotajiem pasākumiem - sadaļā “Aktuālā informācija” (“Dienas centru aktivitātes”)

  Kontakti:
  Amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts, adrese
  Sociālā pedagoģe  Aiga Pelca 28648840
  Sociālā pedagoģe Anita Hļevicka
  Interešu izglītības skolotāja Anita Šternberga
  Skrundas iela 5,
  Saldus, LV-3801
  Apkopēja Ingūna Rutkovska

   
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība