Trešdiena,  26. septembris,  2018
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
     

    Struktūrvienības

    Struktūrvienība Adrese, tālrunis Darbinieks Darba laiks
    Sociālās
    aprūpes centrs "Ābeles"
    “Ābeles”,
    Lutriņu pagasts,
    Saldus nov., LV-3861
    Tālr.: 63831235
     
    vadītāja
    Sarmīte Kušniruka
    Tālr.: 25428390
     
    Sociālā dzīvojamā māja "Rūķīši" Melioratoru iela 9, „Namiķi”, Lutriņu pag.,
    Saldus nov., LV-3861
    Tālr.: 25426990
     
    vadītāja-sociālā darbiniece
    Gunta Āboliņa
    Tālr.: 29720455
     
    Dienas
    aprūpes centrs "Saulespuķe"
    Slimnīcas iela 3,
    Saldus, LV-3801
    Tālr.: 27822944
     
    vadītāja
    Maira Saulīte
    Tālr.: 27842636
    Darba dienās
    8.00-17.00

    Ģimenes
    atbalsta
    dienas centrs
    Saldū

    Skrundas iela 5,
    Saldus, LV-3801
    Tālr.: 28648840
    sociālās pedagoģes
    Aiga Pelca,
    Anita Hļevicka
    interešu izglītības skolotāja
    Anita Šternberga
    apkopēja
    Ingūna Rutkovska
     

    Darba dienās
    9.00-12.00
    13.00-18.00
    Ezeres
    dienas centrs
    Parka iela 4G,
    Ezeres pag.,
    Saldus nov., LV-3891
     
    sociālā darbiniece
    Madara Mūrniece
    Tālr.: 29118598

    aprūpētāja
    Santa Grandberga
     
    Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
    Otrd., trešd., ceturtdienās
    8.00-12.00  13.00-17.00
    Piektdienās 8.00-16.00
    Jaunauces
    dienas centrs
    „Liepas-20”,
    Jaunauces pag.,
    Saldus nov., LV-3893
     
    sociālā darbiniece
    Aina Klaipa
    Tālr.: 29394202

    aprūpētāja
    Dzidra Jaksta
     
    Pirmdienās 13.00-17.00
    Otrdienās  10.00-12.00  13.00-17.00
    Trešd., ceturtdienās 13.00-17.00
    Jaunlutriņu
    dienas centrs
    Tautas nams,
    Jaunlutriņu pag.,
    Saldus nov., LV-3876
     
    sociālā darbiniece
    Santa Arāja
    Tālr.: 26187131

    aprūpētāja
    Gita Dumpe
     
    Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
    Otrd., trešd., ceturtdienās
    8.00-12.00  13.00-17.00
    Piektdienās 8.00-16.00
    Kursīšu
    dienas centrs
    Kalna iela 7,
    Kursīšu pag.,
    Saldus nov., LV-3890
    Tālr.: 63846685
    sociālā darbiniece
    Inese Pērkone
    Tālr.: 26656559

    aprūpētāja
    Dina Voldiņa
     
    Pirmd., otrd., trešdienās
    9.00-13.00
    Ceturtdienās 13.00-17.00
    Piektdienās 9.00-13.00
    Lutriņu
    dienas centrs „Kadiķītis”
    „Pasta māja”,
    Lutriņu pag.,
    Saldus nov., LV-3861
    Tālr.: 63823706
    sociālā darbiniece
    Inga Siliņa
    sociālā pedagoģe
    Maija Broka
    Tālr.: 20240447

     
    Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
    Otrd., trešd., ceturtdienās
    8.00-12.00  13.00-17.00
    Piektdienās 8.00-16.00
    Nīgrandes
    dienas centrs
    Burtnieku iela 6-2, Nīgrandes pag.,
    Saldus nov., LV-3899
     
    sociālā darbiniece
    Dagnija Elere
    aprūpētāja
    Laila Viežauska
    Tālr.: 20287185
     
    Pirmd., otrd., ceturtdienās
    9.00-17.00
    Trešdienās 11.00-20.00
    Piektdienās 9.00-16.00
    Novadnieku
    dienas centrs
    „Mežvidi”,
    Novadnieku pag.,
    Saldus nov., LV-3801
     
    sociālā darbiniece
    Līga Januševska
    sociālā pedagoģe
    Maija Broka
    Tālr.: 20240447

     
    Trešdienās,
    ceturtdienās,
    piektdienās
    8.00-12.00  13.00-17.00
    Pampāļu
    dienas centrs
    "Pumpuriņi",
    Pampāļu pag.,
    Saldus nov., LV-3882
     
    sociālā darbiniece
    Dace Daugele
    Tālr.: 26394054

    aprūpētāja
    Inga Melnbārde
     
    Pirmd., otrd., trešd., ceturtdienās
    08.00-12.00  13.00-17.00
    Piektdienās
    08.00-12.00  13.00-16.00
    Rubas
    dienas centrs
    "Kamenītes",
    Rubas pag., Saldus nov., LV-3894
     
    sociālā darbiniece
    Sarmīte Bergholca
    Tālr.: 26186722

    aprūpētāja
    Baiba Ķepalaite
     
    Pirmdienās 8.00-12.00  13.00-18.00
    Otrd., trešd., ceturtdienās
    8.00-12.00  13.00-17.00
    Piektdienās 8.00-16.00
    Saldus pagasta
    Druvas
    dienas centrs
    Vienības iela 15/17,
    Saldus pag., Saldus nov., LV-3862
    Tālr.: 63839380
    soc.palīdzības organizatore
    Elita Austere
    Tālr.: 20283626

    aprūpētāja
    Anna Roga
     
    Pirmd., otrd., trešd., ceturtdienās
    8.00-12.00  12.30-17.00
    Piektdienās
    8.00-12.00  12.30-16.00
    Šķēdes
    dienas centrs
    Skolas iela 11,
    Šķēdes pag.,
    Saldus nov., LV-3875
     
    sociālā darbiniece
    Egita Kairova
    Tālr.: 20286824
    aprūpētāja
    Inese Ādiņa
     
    Darba dienās
    9.00-12.00  13.00-18.00
    Vadakstes
    dienas centrs
    "Krāces-2”,
    Vadakstes pag.,
    Saldus nov., LV-3895
    sociālā darbiniece
    Aina Klaipa
    aprūpētāja
    Saule Freiberga
    Tālr.: 26600169

     
    Pirmdienās 9.00-12.00  13.00-16.00
    Otrdienās 9.00-13.00
    Trešdienās 13.00-19.00
    Ceturtdienās 9.00-13.00
    Zaņas
    dienas centrs
    Avotu iela 4-16, Kareļi,
    Zaņas pag.,
    Saldus nov., LV-3897
     
    sociālā darbiniece
    Irma Ruzga
    Tālr.: 28351670

    aprūpētāja
    Inta Miceika
     
    Pirmd., otrd., ceturtdienās
    9.00-12.00  13.00-19.00
    Trešdienās 15.00-19.00
    Piektdienās 9.00-12.00 13.00-19.00
    Zirņu
    dienas centrs
    Kurzemīte,
    Liepu iela 12,
    Būtnāri, Zirņu pag.
    Saldus nov., LV-3864
     
    sociālā darbiniece
    Dace Ķeķe
    Tālr.: 27883721
    aprūpētāja
    Dace Zegnere
    Pirmdienās 13.00-18.00
    Otrdienās 8.00-12.00  13.00-17.00
    Trešdienās 13.00-17.00
    Ceturtdienās 8.00-12.00  13.00-17.00
    Piektdienās 8.00-12.00  13.00-16.00
    © Saldus novada pašvaldība
    © Saldus novada pašvaldība