Pirmdiena,  18. novembris,  2019
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Struktūrvienības

  Struktūrvienība Adrese, tālrunis Darbinieks Darba laiks
  Sociālās
  aprūpes centrs "Ābeles"
  “Ābeles”,
  Lutriņu pagasts,
  Saldus nov., LV-3861
  Tālr.: 63831235
   
  vadītāja
  Sarmīte Kušniruka
  Tālr.: 25428390
   
  Sociālā dzīvojamā māja "Rūķīši" Melioratoru iela 9, „Namiķi”, Lutriņu pag.,
  Saldus nov., LV-3861
  Tālr.: 25426990
   
  vadītāja-sociālā darbiniece
  Gunta Āboliņa
  Tālr.: 29720455
   
  Dienas
  aprūpes centrs "Saulespuķe"
  Slimnīcas iela 3,
  Saldus, LV-3801
  Tālr.: 27822944
   
  vadītāja
  Maira Saulīte
  Tālr.: 27842636
  Darba dienās
  8.00-17.00

  Ģimenes
  atbalsta
  dienas centrs
  Saldū

  Skrundas iela 5,
  Saldus, LV-3801
  Tālr.: 28648840
  sociālās pedagoģes
  Aiga Pelca,
  Anita Hļevicka
  interešu izglītības skolotāja
  Anita Šternberga
  apkopēja
  Ingūna Rutkovska
   

  Darba dienās
  9.00-12.00
  13.00-18.00
  Ezeres
  dienas centrs
  Parka iela 4G,
  Ezeres pag.,
  Saldus nov., LV-3891
   
  sociālā darbiniece
  Madara Mūrniece
  Tālr.: 29118598

  aprūpētāja
  Santa Grandberga
   
  Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  Jaunauces
  dienas centrs
  „Liepas-20”,
  Jaunauces pag.,
  Saldus nov., LV-3893
   
  sociālā darbiniece
  Aina Klaipa
  Tālr.: 29394202

  aprūpētāja
  Dzidra Jaksta
   
  Pirmdienās 13.00-17.00
  Otrdienās  10.00-12.00  13.00-17.00
  Trešd., ceturtdienās 13.00-17.00
  Jaunlutriņu
  dienas centrs
  Tautas nams,
  Jaunlutriņu pag.,
  Saldus nov., LV-3876
   
  sociālā darbiniece
  Santa Arāja
  Tālr.: 26187131

  aprūpētāja
  Gita Dumpe
   
  Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  Kursīšu
  dienas centrs
  Kalna iela 7,
  Kursīšu pag.,
  Saldus nov., LV-3890
  Tālr.: 63846685
  sociālā darbiniece
  Simona Homčenko
  Tālr.: 26656559

  aprūpētāja
  Dina Voldiņa
   
  Pirmd., otrd., trešdienās
  9.00-13.00
  Ceturtdienās 13.00-17.00
  Piektdienās 9.00-13.00
  Lutriņu
  dienas centrs „Kadiķītis”
  „Pasta māja”,
  Lutriņu pag.,
  Saldus nov., LV-3861
  Tālr.: 63823706
  sociālā darbiniece
  Inga Siliņa
  sociālā pedagoģe
  Maija Broka
  Tālr.: 20240447

   
  Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  Nīgrandes
  dienas centrs
  Burtnieku iela 6-2, Nīgrandes pag.,
  Saldus nov., LV-3899
   
  sociālā darbiniece
  Dagnija Elere
  aprūpētāja
  Laila Viežauska
  Tālr.: 20287185
   
  Pirmd., otrd., ceturtdienās
  9.00-17.00
  Trešdienās 11.00-20.00
  Piektdienās 9.00-16.00
  Novadnieku
  dienas centrs
  „Mežvidi”,
  Novadnieku pag.,
  Saldus nov., LV-3801
   
  sociālā darbiniece
  Līga Januševska
  sociālā pedagoģe
  Maija Broka
  Tālr.: 20240447

   
  Trešdienās,
  ceturtdienās,
  piektdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Pampāļu
  dienas centrs
  "Pumpuriņi",
  Pampāļu pag.,
  Saldus nov., LV-3882
   
  sociālā darbiniece
  Dace Daugele
  Tālr.: 26394054

  aprūpētāja
  Inga Melnbārde
   
  Darba dienās
  13.00 - 17.00
  Rubas
  dienas centrs
  "Kamenītes",
  Rubas pag., Saldus nov., LV-3894
   
  sociālā darbiniece
  Sarmīte Bergholca
  Tālr.: 26186722

  aprūpētāja
  Baiba Ķepalaite
   
  Pirmdienās 8.00-12.00  13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  Saldus pagasta
  Druvas
  dienas centrs
  Vienības iela 15/17,
  Saldus pag., Saldus nov., LV-3862
  Tālr.: 63839380
  soc.palīdzības organizatore
  Elita Austere
  Tālr.: 20283626

  aprūpētāja
  Anna Roga
   
  Pirmd., otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  12.30-17.00
  Piektdienās
  8.00-12.00  12.30-16.00
  Šķēdes
  dienas centrs
  Skolas iela 11,
  Šķēdes pag.,
  Saldus nov., LV-3875
   
  sociālā darbiniece
  Santa Arāja
  Tālr.: 26187131
  aprūpētāja
  Inese Ādiņa
   
  Darba dienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Vadakstes
  dienas centrs
  "Krāces-2”,
  Vadakstes pag.,
  Saldus nov., LV-3895
  sociālā darbiniece
  Aina Klaipa
  aprūpētāja
  Saule Freiberga
  Tālr.: 26600169

   
  Pirmdienās 9.00-12.00  13.00-16.00
  Otrdienās 9.00-13.00
  Trešdienās 13.00-19.00
  Ceturtdienās 9.00-13.00
  Zaņas
  dienas centrs
  Zaņas skola,
  Zaņas pag.,
  Saldus nov., LV-3897
   
  aprūpētāja
  Inta Miceika
  Tālr.: 28351670

   
  Pirmd., otrd., ceturtdienās
  9.00-12.00  13.00-19.00
  Trešdienās 15.00-19.00
  Piektdienās 9.00-12.00 13.00-19.00
  Zirņu
  dienas centrs
  Bērzu iela 4, Zirņu pag.,
  Saldus nov., LV-3853
   
  sociālā darbiniece
  Dace Ķeķe
  Tālr.: 27883721
  aprūpētāja
  Dace Zegnere
  Pirmdienās 13.30-18.30
  Otrdienās 9.00-12.00  13.00-18.00
  Trešdienās 13.30-17.30
  Ceturtdienās 9.00-12.00  13.00-18.00
  Piektdienās 9.00-12.00  13.00-17.00
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība