Svētdiena,  22. jūlijs,  2018
 
Saldus novada P/A «Sociālais Dienests»
   

  Struktūrvienības

  Dienas centrs Adrese, tālrunis Darbinieks Darba laiks
  Ģimenes atbalsta dienas centrs Saldū Skrundas iela 5, Saldus, LV-3801
   
  Tālr.: 28648840
  sociālā pedagoģe
   Aiga Pelca
  Katru darba dienu
  9.00-12.00
  13.00-18.00
  sociālā pedagoģe
   Anita Hļevicka
  Kultūras darba organizatore
   Lida Čevere
  apkopēja
  Ingūna Rutkovska
  Jaunauces
  dienas centrs
  „Liepas”,
  Jaunauces pag.,
  Saldus nov., LV-3893
  Tālr.: 29394202
  sociālā darbiniece
    Aina Klaipa
  Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  aprūpētāja Dzidra Jaksta
  Jaunlutriņu
  dienas centrs
  Tautas nams,
  Jaunlutriņu pag.,
  Saldus nov., LV-3876
  Tālr.: 26187131
  sociālā darbiniece
    Santa Arāja
  Pirmdienās 8.00-12.00 13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  aprūpētāja
   Gita Dumpe
  Kursīšu
  dienas centrs
  Kalna iela 2,
  Kursīšu pag.,
  Saldus nov., LV-3890
  Tālr.: 26656559
  sociālā darbiniece
   Inese Pērkone
  Pirmd., otrd., trešd., ceturtdienās
  9.00-13.00
  Piektdienās 14.00-18.00
  aprūpētāja
   Dina Voldiņa
  Lutriņu
  dienas centrs „Kadiķītis”
  „Pasta māja”,
  Lutriņu pag.,
  Saldus nov., LV-3861
  Tālr.: 63823706
  sociālā darbiniece
   Egita Kairova
  Darba dienās
  13.00-17.00
  soc.palīdzības organizatore
   Ilga Brēdiķe
  Dienas centrs
  „Rūķīši”
  Melioratoru iela 9, Lutriņu pag.,
  Saldus nov., LV-3861
  Tālr.: 29720455
  sociālā darbiniece
  Gunta Āboliņa
  Darba dienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Nīgrandes
  dienas centrs
  Ventas iela 2, Nīgrandes pag.,
  Saldus nov., LV-3899
  Tālr.: 20287185
  sociālā darbiniece
   Dagnija Elere
  Katru darba dienu
  9.00-12.00  13.00-17.00
  (izņemot trešdienās no 11.00-20.00)
  aprūpētāja
   Laila Viežauska
  Novadnieku
  dienas centrs
  „Mežvidi”, Novadnieku pag.,
  Saldus nov., LV-3801
  Tālr.: 22026128
  sociālā darbiniece
   Līga Januševska
  Darba dienās
  8.00-12.00 13.00-17.00
  sociālā pedagoģe
  Maija Broka
  Pampāļu
  dienas centrs
  "Pumpuriņi", Pampāļu pag., Saldus nov.,  LV-3882
  Tālr.: 26394054
  sociālā darbiniece
  Dace Daugele
  Pirmd., otrd., trešd., ceturtdienās
  08.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās
  08.00-12.00  13.00-16.00
  aprūpētāja
   Inga Melnbārde
  Rubas
  dienas centrs
  "Kamenītes",
  Rubas pag.,
  Saldus nov., LV-3894
  Tālr.: 26186722
  sociālā darbiniece
   Sarmīte Bergholca
  Pirmdienās 8.00-12.00  13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  aprūpētāja
   Baiba Ķepalaite
  Saldus
  pagasta
  dienas centrs
  Vienības iela 15/17,
  Saldus pag.,
  Saldus nov., LV-3862
  Tālr.: 20283626
  soc.palīdzības organizatore
   Elita Austere
  Darba dienās
  8.00-18.00
  aprūpētāja
   Anna Roga
  Šķēdes
  dienas centrs
  Skola, Šķēdes pag.,
  Saldus nov., LV-3875
  Tālr.: 20286824
  sociālā darbiniece
   Agrita Sleže
  Darba dienās
  9.00-12.00  13.00-18.00
  aprūpētāja
   Inese Ādiņa
  Vadakstes
  dienas centrs
  ,,Krāces”,
  Vadakstes pag.,
  Saldus nov., LV-3895
  Tālr.: 26600169
  sociālā darbiniece
   Evita Andersone
  Pirmdienās 8.00-12.00  13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtd. 8.00-12.00 13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  aprūpētāja
   Eugenija Petrauskiene
  Zaņas
  dienas centrs
  Avotu iela 4-16,
  Zaņas pag.,
  Saldus nov., LV-3897
  Tālr.: 28351670
  sociālā darbiniece
   Irma Ruzga
  Pirmd., otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-19.30
  Piektd. 15.30-19.30
   
  aprūpētāja
   Inta Miceika
  Zirņu
  dienas centrs
  Kurzemīte,
  Liepu iela 12,
  Būtnāri, Zirņu pag.
  Saldus nov., LV-3864
  Tālr.: 27883721
  sociālā darbiniece
   Dace Ķeķe
  Pirmdienās
  8.00-12.00  13.00-18.00
  Otrd., trešd., ceturtdienās
  8.00-12.00  13.00-17.00
  Piektdienās 8.00-16.00
  aprūpētāja
   Dace Zegnere
  © Saldus novada pašvaldība
  © Saldus novada pašvaldība